Polityka piesza

Potrzeby pieszych są w Polsce zauważane szeroko dopiero w ostatnich latach. Niezależnie od szczebla, świadomość tego jakie bariery napotykamy w miastach codziennie poruszając się po nich pieszo, jest stosunkowo mała. Projektowanie przestrzeni publicznych nie uwzględniało dotąd w wystarczającym stopniu potrzeb pieszych. Zmienia się to na szczęście – kolejne miasta przyjmują wytyczne dla modernizacji przestrzeni uwzględniające pieszych.

Poniżej polityki wybranych miast i dokumenty ministerstwa (kliknij, aby pobrać dokument):

Projektowanie przejść dla pieszych – Ministerstwo Transportu

Standardy piesze Kalisz

Standardy piesze Kraków

Standardy piesze Lublin

Standardy piesze Warszawa

Standardy piesze Wrocław

Warszawa – Zarządzenie infrastrukturą dla pieszych

Załącznik 1 – Standardy dostępności

Załącznik 2 – Standardy projektowe

Załącznik 3 – Wytyczne projektowe i wykonawcze