Normy dla pieców

Od 1 października 2017 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie o standardach dla kotłów, eliminujące przestarzałe kotły na węgiel i drewno z polskiego rynku
Pozaklasowy kocioł na węgiel lub drewno, potocznie nazywany „kopciuchem”, emituje nawet 1200 mg pyłu w metrze sześciennym dymu. Emisyjność kotłów wyższej klasy jest wielokrotnie niższa, a kotły gazowe czy pompy ciepła praktycznie nie emitują pyłów. Wprowadzenie zakazu sprzedaży „kopciuchów” i zastąpienie ich czystymi źródłami ciepła przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Polsce. Od początku swojej działalności Polski Alarm Smogowy prowadził kampanię na rzecz wprowadzenia norm emisyjnych dla kotłów, która doprowadziła do przyjęcia w 2017 r. rządowego rozporządzenia zakazującego sprzedaży „kopciuchów”. To był początek wycofywania przestarzałych kotłów z polskich domów. Choć rozporządzenie to było przełomowe, to jednak zawierało szereg luk prawnych umożliwiających sprzedaż „kopciuchów”. Dzięki staraniom PAS udało się nagłośnić te luki i wskazać na konkretne rozwiązania uszczelniające „dziurawe” przepisy. W konsekwencji w 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uszczelniło problematyczne regulacje prawne. Dzięki temu kupno „kopciucha” jest obecnie mocno utrudnione. UOKiK rozpoczął kontrole mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, a Ministerstwo Rozwoju uruchomiło specjalnego bota, który skanuje witryny internetowe pod kątem sprzedaży nielegalnych kotłów. Nielegalnie sprzedawane kotły najczęściej pod zmienionymi nazwami wciąż można napotkać w sklepach internetowych. Polski Alarm Smogowy postuluje dalsze kontrole Inspekcji Handlowej u producentów i sprzedawców. Podobne normy emisyjne potrzebne są również dla kominków.