Repozytorium wiedzy o mieście

Zebraliśmy w tym miejscu dokumenty przygotowane przez polskich urzędników lub przygotowane na ich zlecenie. Ideą jest zebranie ich w jednym miejscu, aby ułatwić wymianę wiedzy i doświadczeń.To często nowatorskie opracowania (jak standardy piesze z Kalisza), czasem potrzeba reakcji na bieżące wydarzenia (jak standardy dostępności opracowywane po zmianach w ustawie o planowaniu przestrzennym).

Tworząc repozytorium takich dokumentów liczymy, że będzie ono systematycznie rozbudowywane o kolejne – z rozmów z urzędnikami szczebla samorządowego w całej Polsce wynika, że będą powstawać nowe.

Dodajemy również listę proponowanych publikacji non-fiction, które opisują urbanistyczne wyzwania, procesy i rozwiązania. Dla tych, którzy ich nie znają, teksty te mogą być inspiracją lub motywacją do pracy.