Literatura

Znajdziecie tu popularne książki opisujące różne podejścia do zrównoważonego rozwoju w miastach. To najczęściej publicystyczne materiały, które czyta się szybko, a jednocześnie pełne są faktów, historii i danych pochodzących z profesjonalnych badań i analiz. Nie są to dokumenty „wykonawcze”, ale z całą pewnością mogą stanowić podstawę do spojrzenia z boku na działalność własną i innych decydentów w naszych miastach.