Polityka zagospodarowania zieleni

Planowanie zieleni w mieście jest wymagającym zadaniem – inżynierowie projektujący przestrzenie publiczne, przede wszystkim ulice, patrzą na nie okiem człowieka zajmującego się transportem. Zieleń nie jest traktowana powszechnie, jako element miejskiej infrastruktury, często bywa więc przypadkowym dodatkiem, a nie elementem traktowanym na równi z projektem jezdni, czy kanalizacji. Podobnie z polityką utrzymania zieleni – często ograniczającą się do koszenia i wycinki schorowanych drzew. Od dekady kolejne miasta zmieniają ten obraz przyjmując dokumenty jasno określające standardy realizacji i utrzymania zieleni.

Poniżej polityki wybranych miast (kliknij, aby pobrać dokument):

Standardy pielęgnacji zieleni miejskiej Kielce

Standardy zakładania i utrzymania terenów zielonych Kielce

Standardy kształtowania zieleni miejskiej Warszawa

Standardy pielęgnacji zieleni miejskiej Wrocław