Mapa Polskich Alarmów Smogowych

Dolnośląski Alarm Smogowy

Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych.

Krakowski Alarm Smogowy

to ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi zanieczyszczenie powietrza w Krakowie. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć akcje budowania świadomości wśród mieszkańców.

Podhalański Alarm Smogowy 

jest inicjatywą Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć realizowaną we współpracy z grupą aktywistów z Podhala. Podhalański Alarm Smogowy rozpoczął swoją działalność w 2014 roku.

Zabrzański Alarm Smogowy

to inicjatywa zrzeszająca mieszkańców Zabrza zaniepokojonych stanem powietrza na Śląsku. Jesteśmy gotowi do współpracy ze wszystkimi środowiskami dostrzegającymi ten problem. Razem możemy więcej!

Rabczański Alarm Smogowy

to organizacja społeczna, zrzeszająca mieszkańców Rabki – Zdrój i okolicznych miejscowości. Naszym celem jest zwiększanie wrażliwości społecznej zanieczyszczenie powietrza, wspieranie władz miasta, gminy i powiatu w walce ze smogiem, a także edukacja ekologiczna.

Zagłębiowski Alarm Smogowy

Społeczna inicjatywa działająca na rzecz czystego powietrza w regionie Zagłębia Dąbrowskiego. Zrzesza osoby walczące o czyste powietrze w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Czeladzi.

Rybnicki Alarm Smogowy

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2014 roku w odpowiedzi na bierność władz w zakresie poprawy jakości powietrza w Rybniku oraz w województwie śląskim. Podejmujemy głównie działania prawne zmierzające do zmuszenia właściwych organów do skutecznej walki ze spalaniem odpadów.

Poznański Alarm Smogowy

Poznański Alarm Smogowy tworzą głównie osoby związane z ruchami miejskimi tj. śródmiejskimi radami osiedli oraz sektorem NGO.

Raciborski Alarm Smogowy

to społeczna inicjatywa, której celem jest poprawa jakości powietrza w Powiecie Raciborskim. Raciborski Alarm Smogowy powstał przy wsparciu Raciborskiego Stowarzyszenia Samorządowego Nasze Miasto.

Kalwaryjski Alarm Smogowy

jest ponadpartyjną inicjatywą społeczną mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic. Celem Kalwaryjskiego Alarmu Smogowego jest poprawa jakości powietrza do stanu nie zagrażającego zdrowiu i życiu.

Warszawa Bez Smogu

Warszawa Bez Smogu została założona przez mieszkańców, którzy nie godzą się na obecny zły stan powietrza w stolicy i podejmują różnego typu działania, aby to zmienić.

Łódź Bez Smogu

Łódź Bez Smogu to oddolny ruch mieszkańców, którzy postanowili walczyć o zdrowe i bezpieczne środowisko życia. Czyste powietrze to wspólny cel, dlatego patrzymy władzy na ręce, informujemy o smogu i edukujemy mieszkańców, aby już za kilka lat móc oddychać pełną piersią.

Pleszewski Alarm Smogowy

Pleszewski Alarm Smogowy powstał z inicjatywy mieszkańców i miłośników Pleszewa. Pleszew jest 14 najbardziej zanieczyszczonym miastem Europy, jednocześnie też „zagłębiem” producentów kotłów na węgiel.

Izabeliński Alarm Smogowy

Izabeliński Alarm Smogowy to grupa aktywistów, którzy działają na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie. Dążymy do tego, aby Izabelin był prawdziwie Zielonymi Płucami Warszawy…!  Walcząc o czystsze powietrze edukujemy młodszych i starszych mieszkańców oraz  dopingujemy lokalne władze do kompleksowego działania w tym zakresie.

Skawiński Alarm Smogowy

Powietrze w Gminie Skawina należy do najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Pierwszym problemem jest SMOG tworzony w okresie grzewczym przez „średniowieczne” instalacje grzewcze. Równoważnym problemem jest emisja toksycznych substancji z zakładów przemysłowych trwale negatywnie oddziałujących na środowisko, których mamy w Gminie Skawinie…

Nowotarski Alarm Smogowy

Jesteśmy mieszkańcami Nowego Targu i okolic. W ramach lokalnej inicjatywy społecznej działamy na rzecz poprawy jakości powietrza na Podhalu.

Ząbkowicki Alarm Smogowy

Jest społeczną inicjatywą mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej, która jest zaniepokojona jakością powietrza w naszym powiecie. Naszym celem jest czyste powietrze dla wszystkich.

Zabierzowski Alarm Smogowy

Działamy na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Zabierzów i w Polsce poprzez edukację ekologiczną w tym zakresie oraz poprzez zwiększanie wpływu mieszkańców na decyzje dotyczące jakości powietrza.

Mysłowicki Alarm Smogowy

Jesteśmy grupą mieszkańców którym zależy na czystym powietrzu w mieście i regionie. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy z mieszkańcami, władzami miasta i innymi podobnymi organizacjami uda nam się zbudować świadomość społeczną i doprowadzić do poprawy jakości powietrza.

Ustroński Alarm Smogowy

Ustroński Alarm Smogowy to grupa mieszkańców Ustronia, którym zależy na czystym, górskim powietrzu. Nasze działania skupiają się na edukacji, informowaniu o problemie oraz współpracy z lokalnymi władzami w celu poprawy jakości powietrza.

Gierałtowicki Alarm Smogowy

Smog to nie tylko sprawa (wielkich) miast! Dlatego w ramach naszej inicjatywy społecznej staramy się propagować wiedzę o smogu i zmieniać świadomość, zarówno o zagrożeniu jakie ze sobą niesie, ale również, że nie jesteśmy bezbronni – razem możemy coś z tym zrobić! Wierzymy we współpracę – zarówno z lokalnymi partnerami, jak i bardziej doświadczonymi alarmami…

Oświęcimski Alarm Smogowy

Jesteśmy lokalną inicjatywą społeczną mieszkańców Oświęcimia i okolic. Nasz cel? Czyste powietrze dla wszystkich mieszkańców ziemi oświęcimskiej! Oświęcimski Alarm Smogowy (OAS) powstał w styczniu 2018 r. Jesteśmy apolityczną​ koalicją osób i organizacji​, oficjalnie działającą w ramach Polskiego Alarmu Smogowego.

Legionowski Alarm Smogowy

LAS to oddolna inicjatywa społeczna dążąca do poprawy jakości powietrza w powiecie legionowskim. Edukujemy, kontrolujemy, proponujemy i współpracujemy z lokalnymi samorządami. Działamy od grudnia 2016.

Wejherowski Alarm Smogowy

Wejherowski Alarm Smogowy to najdynamiczniej rozwijający się alarm smogowy na Pomorzu. Edukujemy, współpracujemy, zgłaszamy trucicieli i wspólnie walczymy o czyste powietrze w naszym mieście. Działamy od stycznia 2018 r. na obszarze powiatu wejherowskiego.

Lubuski Alarm Smogowy

Inicjatywa społeczna  na rzecz poprawy powietrza. Ma na celu zachęcać wszystkich mieszkańców, władze miasta i inne podobne organizacje do podjęcia działań, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza.

Pszczyński Alarm Smogowy

Pszczyński Alarm Smogowy Nie Dokarmiaj Smoga to inicjatywa obywatelska podjęta przez mieszkańców gminy Pszczyna. Wiemy, że razem możemy wygrać ze smogiem!

Niepołomicki Alarm Smogowy

Niepołomicki Alarm Smogowy to nieformalna grupa zrzeszająca mieszkańców i lokalne organizacje, której celem jest jak najszybsza poprawa jakości powietrza w gminie Niepołomice. Prowadzimy działania informacyjne, edukacyjne, spotykamy się z mieszkańcami oraz lokalnymi politykami. Monitorujemy pracę urzędników odpowiedzialnych za walkę ze smogiem. Szukamy rozwiązań,…

Krzeszowicki Alarm Smogowy

Grupa mieszkańców wspierająca inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza w Krzeszowicach i okolicznych miejscowościach

Częstochowski Alarm Smogowy

Też czujesz, że Częstochowa się dusi? Polub stronę i dołącz do nas! Działamy od 2017 roku na rzecz poprawy jakości powietrza w Częstochowie i regionie #CzestoSMOGOWA, obecnie jako fundacja „Częstochowski Alarm Smogowy” realizujemy takie projekty jak #CzASdlaprzedszkoli. Promujemy również zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i walczymy z jednorazowym plastikiem.

Sieradzki Alarm Smogowy

Jesteśmy inicjatywą oddolną Sieradzan zatroskanych jakością powietrza w Sieradzu. Walcząc ze smogiem chcemy poprawy jakości życia w naszym mieście.

Bydgoski Alarm Smogowy

Inicjatywa społeczna, walcząca o czyste powietrze dla Bydgoszczy, powstała w 2018 roku. Domagamy się podjęcia konkretnych działań antysmogowych od lokalnych władz, informujemy o skutkach zdrowotnych smogu i budujemy świadomość mieszkańców.

Podkowa Bez Smogu

Społeczna inicjatywa działająca na rzecz czystego powietrza w Podkowie Leśnej i w miejscowościach sąsiadujących. Zrzesza osoby walczące o czyste powietrze w Podkowie Leśnej, Owczarni i Żółwinie.

Alarm Smogowy Brzeszcze

Alarm Smogowy Brzeszcze to inicjatywa mieszkańców gminy Brzeszcze. W 2017 roku odnotowano na naszym terenie najwyższy wskaźnik rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu w całej Europie. Działamy na rzecz poprawy jakości powietrza oraz uświadamiania mieszkańców i władz lokalnych jakim problemem jest smog.

Alarm Smogowy Zielonki

Jesteśmy grupą mieszkańców, którym zależy na czystym powietrzu w Zielonkach i okolicy. Naszym celem jest edukowanie społeczeństwa w tematyce smogu oraz doprowadzenie do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w gminie i regionie..

Porajski Alarm Smogowy

Porajski Alarm Smogowy to inicjatywa społeczna mająca na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Poraj. Poprzez zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza, edukację lokalnej społeczności oraz współpracę z władzami samorządowymi chcemy doprowadzić do wyeliminowania problemu smogu!

Łomiankowski Alarm Smogowy

Łomiankowski Alarm Smogowy jest grupą aktywistów zrzeszających lokalną społeczność w jasno określonym celu: poprawa jakości powietrza w Łomiankach. Współdziałamy z lokalną Strażą Miejską i Urzędem Gminy, wspólnie z którą powołaliśmy do życia Komisję Dialogu Społecznego d.s. smogu. Od 2017 r edukujemy, uświadamiamy i szukamy rozwiązań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych to rybnickie stowarzyszenie działające m.in. na rzecz poprawy jakości powietrza. Informujemy, edukujemy, doradzamy współpracując z lokalnymi mediami, samorządowcami,  a przede wszystkim z mieszkańcami, którzy nie zgadzają się na oddychanie trującym powietrzem.

Chełmecki Alarm Smogowy

ChAS to inicjatywa mieszkańców Chełmka zatroskanych o stan jakości powietrza na terenie gminy i Kotliny Oświęcimskiej. Współpracujemy z Polskim Alarmem Smogowym. Poprzez wystąpienia, happeningi, petycje, pisma do władz lokalnych informujemy o szkodliwości smogu. Zwiększamy świadomość mieszkańców i rządzących na temat konieczności skutecznej walki w szczególności z tzw. niską emisją.

Wielicki Alarm Smogowy

Wielicki Alarm Smogowy to grupa mieszkańców Wieliczki i okolic, którzy zrzeszyli się w celu podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Wieliczka. WAS rozpoczął swą działalność w grudniu 2017 roku. Razem możemy zwalczyć smog!

Nowodworski Alarm Smogowy

Nowodworski Alarm Smogowy to grupa mieszkańców chcących poprawy jakość powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dostarczamy pomysłów i narzędzi, które mają rozwiązać problem zanieczyszczonego powietrza w mieście. Każdy kolejny rok działań przybliża nas do tego celu.

Milanowski Alarm Smogowy

Milanowski Alarm Smogowy to ruch mieszkańców Milanówka i okolic zatroskanych stanem powietrza jakim oddychamy na co dzień w naszym mieście ogrodzie. Naszym głównym celem jest edukacja i podnoszenie świadomości mieszkańców na tematy czystego powietrza, ekologicznych źródeł ogrzewania oraz transportu.