Osoby starsze

Osoby w wieku starszym są, obok dzieci, jedną z dwóch grup najbardziej narażonych na utratę zdrowia z powodu zanieczyszczenia powietrza.
Polecamy pobranie książki „Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie”. To krótkie i merytoryczne kompendium wiedzy pokazujące jak zanieczyszczenia powietrza oddziaływują na nasze organizmy. Autorzy: dr. Jakub Jędrak, prof. UJ dr hab. n. med. Ewa Konduracka, dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda, dr med. Piotr Dąbrowiecki

TUTAJ

Smog pogarsza sprawność umysłu

Wiadomo że osoby z istniejącymi chorobami układu krążenia lub chorobami układu oddechowego (np. przewlekłą obturacyjną chorobą płuc), oraz osoby cierpiący na cukrzycę są bardziej narażone na negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza. Duża część cierpiących na takie dolegliwości pacjentów to właśnie osoby starsze.

Dlatego też większość zgonów, przypisywanych w populacji wpływowi zanieczyszczeń powietrza dotyczy osób starszych. Zarówno krótkotrwałe, jak i długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza znacząco zwiększa ryzyko zgonu z powodu wspomnianych wyżej dolegliwości i chorób układu oddechowego, takich jak infekcje dróg oddechowych (np. zapalenie płuc), rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, oraz układu krążenia (m. in. udary, zawały, zatory, nagłe zatrzymanie krążenia).

Negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza dotyczy także układu nerwowego, zaś wieloletnie narażenie na zanieczyszczenia powietrza (w szczególności na drobne frakcje pyłu zawieszonego) daje o sobie znać szczególnie mocno w podeszłym wieku. Najdrobniejsze cząstki pyłu zawieszonego (obecne m. in. w spalinach emitowanych przez silniki dieslowskie) mogą łatwo przenikać z płuc do krwiobiegu, a następnie do różnych narządów, w tym mózgu, gdzie ich obecność może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego oraz do różnorodnych zmian o charakterze degeneracyjnym, w tym zmian podobnych do obserwowanych w chorobie Alzheimera.

Dlatego też długotrwała podwyższona ekspozycja na pył zawieszony nasila i przyspiesza proces starzenia się układu nerwowego, pogłębiając upośledzenie zdolności poznawczych i sprawności umysłowej (w realiach polskich przyspieszenie takie może sięgać nawet jednej dekady). W konsekwencji zwiększa się liczba osób w podeszłym wieku niezdolnych do samodzielnego życia. Poza tragediami chorych i ich rodzin, zjawisko to wiąże się z ogromnymi kosztami tak społecznymi, jak i ekonomicznymi. W perspektywie występującego od dawna procesu starzenia się polskiego społeczeństwa jest to zjawisko tym bardziej negatywne i alarmujące.