PAS partnerem konkursu „Szkoła z klimatem”

Ogólnopolski konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany do uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych i ma na celu przede wszystkim uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizację do działania w tym kierunku, poprzez zainteresowanie zagadnieniami zmian klimatu.

Konkurs ma nauczyć młode pokolenie odpowiedzialności za środowisko i pokazać konkretne możliwości dbania o nie, zwłaszcza poprzez inicjatywy lokalne, których suma składa się na efekt ekologiczny, np. dla całego miasta. Nagroda główna to 100 tys. zł na realizację młodzieżowego projektu adaptacji do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, poprzez swoje programy finansowania wspiera miasta w realizacji projektów na rzecz dostosowania do obecnych i przewidywanych zmian klimatycznych. Konieczność adaptacji do zmian klimatu dotyczy wszystkich ludzi żyjących na naszej planecie, a w szczególności mieszkańców miast, których liczba stale wzrasta, także w Polsce. Rozwój miast zwiększa oddziaływanie na środowisko i zdrowie człowieka poprzez m.in. emisję zanieczyszczeń do powietrza, zwartą strukturę przestrzeni zurbanizowanej czy fragmentację krajobrazu. Z drugiej strony rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i bardziej efektywne podejście do korzystania z zasobów środowiska na obszarach zurbanizowanych dają możliwości łagodzenia presji na środowisko i poprawę jakości życia mieszkańców.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu mini planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Konkurs „Szkoła z klimatem” został włączony do Projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”, w którego skład wchodzi także Konkurs na najbardziej zielono-niebieski projekt – Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura w ramach programu priorytetowy NFOŚiGW oraz realizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 1. Konkurs – Miasto z klimatem – Lider oraz 2. Konkurs na najlepszy zrealizowany projekt – Miasto z klimatem.

Poprzedni artykułBadamy powietrze – Rząska – kwiecień 2021
Następny artykułBadanie opinii PAS – mieszkańcy Warszawy chcą lepszej komunikacji zbiorowej i uspokojenia ruchu samochodowego