Szukamy pracownika/pracowniczki w województwie mazowieckim

Stanowisko: Koordynator/Koordynatorka działań Lokalnych Alarmów Smogowych skupionych w sieci Polski Alarm Smogowy

Polski Alarm Smogowy jest ruchem społecznym zrzeszającym lokalne alarmy smogowe z całego kraju. Celem PAS jest poprawa jakości powietrza w Polsce, poprzez wprowadzanie systemowych zmian na rzecz ochrony powietrza, usprawnianiem systemu informowania o jakości powietrza, a także edukacja i budowanie świadomości w tym zakresie.

Lokalne alarmy smogowe to inicjatywy działające na rzecz ochrony powietrza na terenie swoichgmin i regionów. Oddolna działalność alarmów smogowych budzi świadomość mieszkańców i polityków, co do pilnej konieczności wdrażania działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

Najważniejsze obowiązki:

 • Koordynacja i wsparcie działań prowadzonych przez lokalne alarmy smogowe w województwie mazowieckim. Codzienne wsparcie działań aktywistów antysmogowych na terenie Mazowsza.
 • Inicjowanie i koordynowanie wydarzeń organizowanych w lokalnych społecznościach.
 • Merytoryczne doradztwo w zakresie działań prowadzonych przez lokalne alarmy smogowe.
 • Organizacja szkoleń, warsztatów i webinariów.
 • Współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Koordynacja działań medialnych w regionie.

Wymagania:

 • Znajomość tematyki związanej z ochroną powietrza. Dużym atutem będzie wcześniejsze doświadczenie w działaniach w tym obszarze.
 • Doświadczenie w organizowaniu wydarzeń w przestrzeni publicznej.
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.
 • Doświadczenie w pracy z grupami.
 • Kompetencje komunikacyjne, otwartość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z różnymi grupami.
 • Umiejętność motywowania, kreatywność, możliwość inicjowania ciekawych działań i akcji medialnych.
 • Umiejętność wykorzystywania do pracy narzędzi internetowych (webinarowych) i platform do zarządzania projektami.

Co oferujemy:

 • Pracę w największej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną powietrza w Polsce
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu
 • Umowa na 13 miesięcy, od września 2020
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w zmotywowanej, dynamicznie rozwijającej się grupie ludzi (także wolontariuszy), dla których celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja[at]polskialarmsmogowy.pl do 15 sierpnia 2020 roku.