Mazowiecki Program Ochrony Powietrza do gruntownej zmiany – Warszawa Bez Smogu

Warszawa Bez Smogu przesłała uwagi do Programu Ochrony Powietrza dla woj. mazowieckiego. Zdaniem WBS przyjęcie programu w obecnej formie, pozbawionego konkretnych działań i nie gwarantującego osiągnięcia obowiązujących w prawie norm jakości powietrza, znacznie zwiększa ryzyko nałożenia na Polskę kar za łamanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie jakości powietrza.

Zdaniem WBS treść Programu, wbrew art. 91 ust. 9a POŚ, nie zmierza do tego, aby okresy, w który nie są dotrzymywane poziomy dopuszczalne lub docelowe były jak najkrótsze. /…/ Program ochrony powietrza powinien cechować się wysoką ambicją i przewidywać podjęcie wszelkich dostępnych środków naprawczych w najkrótszym możliwym terminie.

Program ochrony powietrza powinien określać szereg konkretnych działań i obowiązków w zakresie likwidacji niskiej emisji – a więc kotłów pozaklasowych. Niestety zaproponowany dokument nie zawiera praktycznie żadnych obowiązków, które obligowałyby gminy lub inne podmioty do podejmowania działań w zakresie poprawy jakości powietrza. WBS zaproponował uwzględnienie w POP szeregu działań, tak aby dokument ten rzeczywiście mógł się przełożyć na poprawę jakości powietrza w naszym województwie.

Wszystkie uwagi do mazowieckiego POP 2020 można znaleźć TUTAJ

 

Poprzedni artykułBadamy powietrze – Spytkowice – marzec 2020
Następny artykułSłaby Program Ochrony Powietrza – petycja alarmów smogowych z Małoposki