Wrzesień 2018

Kurier Antysmogowy PAS Wrzesień 2018

  1. Min. Przedsiębiorczości i Technologii, Min. Środowiska, Min. Zdrowia, GIOŚ, NIK i Polski Alarm Smogowy przeciw teoretycznym normom na węgiel.
Masz problem z odczytaniem tej wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce.
Polski Alarm Smogowynewsletter
Wrzesień 2018

Min. Przedsiębiorczości i Technologii, Min. Środowiska, Min. Zdrowia, GIOŚ, NIK i Polski Alarm Smogowy przeciw teoretycznym normom na węgiel

Minister Energii decyduje właśnie o kształcie norm jakości dla węgla sprzedawanego do gospodarstw domowych. Pierwotna propozycja, którą przedstawił minister, została przygotowana w sposób, który nie będzie miał żadnego wpływu na poprawę jakości powietrza. Doskonale zabezpieczy za to interesy węglowych lobbystów, pozostawiając na rynku nawet odpad węglowy.

Dlatego szereg instytucji i organizacji wystąpił przeciwko tej propozycji:

1.  Negatywnie zaopiniowało je Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W uwagach  wskazano między innymi na to, że rozporządzenie w zaproponowanej formie pozostawi na rynku odpady węglowe. Wypunktowano jego niezgodność z ustawą o systemie monitorowania oraz kontrolowania jakości paliw i wskazano na konieczność uproszczenia systematyki sortymentów węgla w obrocie handlowym. Ministerstwo przygotowało też kompleksową propozycję rozwiązań. 

 2. W uwagach, które Ministerstwo Zdrowia skierowało do Ministerstwa Energii można przeczytać: „Zaproponowane parametry jakości paliw w projekcie rozporządzenia uniemożliwią znaczącą redukcję stężeń pyłowych, a co za tym idzie odpowiednią ochronę zdrowia publicznego.”

3. W uwagach, które Ministerstwo Środowiska skierowało do Ministerstwa Energii można przeczytać: „Projekt rozporządzenia w obecnym brzmieniu nie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Polsce, ponieważ w praktyce dopuszcza do sprzedaży każdy rodzaj węgla dostępnego obecnie na rynku, nie eliminując węgli o bardzo słabych parametrach jakościowych. Zgodnie z projektem w sprzedaży pozostanie węgiel o wysokiej zawartości siarki, popiołu, wilgoci i bardzo niskiej kaloryczności.”

4. To samo napisał Główny Inspektor Ochrony Środowiska w liście do Ministerstwa Środowiska: „Projekt rozporządzenia w obecnym brzmieniu nie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Polsce, ponieważ w praktyce dopuszcza do sprzedaży każdy rodzaj węgla dostępnego obecnie na rynku, nie eliminując węgli o bardzo słabych parametrach jakościowych. Zgodnie z projektem w sprzedaży pozostanie węgiel o wysokiej zawartości siarki, popiołu, wilgoci i bardzo niskiej kaloryczności.”

5. Swoje uwagi złożyło szereg samorządów. Między innymi Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który wskazał, że rozporządzenie pozostawi na rynku węgiel o wysokiej zawartości popiołu, wilgoci i siarki, który nie nadaje się do spalania w sektorze komunalno-bytowym.

6. W przygotowanej przez NIK informacji dotyczącej działań rządu na rzecz poprawy jakości powietrza, napisano: „Przygotowany w lutym przez Ministra Energii projekt rozporządzenia dotyczący wymagań jakościowych dla paliw stałych, w ocenie NIK zabezpiecza w znacznie większym stopniu interesy lobby węglowego, niż dążenie do ochrony Polaków i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza.”

Informację zatytułowaną „Dbaj o zdrowie – nie oddychaj”, można znaleźć tutaj:

 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html 

7. Polski Alarm Smogowy wyraził stanowczy sprzeciw wobec zaproponowanego przez Ministerstwo Energii rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Propozycja stoi w sprzeczności z rządowym programem Czyste Powietrze.

Całe stanowisko można znaleźć na stronie SmogLab.pl

https://smoglab.pl/stanowisko-pas-w-sprawie-rozporzadzenia-dotyczacego-wymagan-jakosciowych-dla-paliw-stalych/ 

8. Na stronie SmogLab.pl pojawiła się też seria wywiadów, w których ludzie z małych i średnich miast mówią, jak w praktyce nie działa w Polsce inspekcja ochrony środowiska oraz wszystkie inne instytucje odpowiedzialne za środowisko. Miasta, których mieszkańcy opowiedzieli swoje historie to Mielec, Oświęcim, Łaziska Górne, Szczecinek i Skawina.

 

Polski Alarm Smogowy
polskialarmsmogowy@gmail.com
kom: 731 764 909

Newsletter został wysłany przez Krakowski Alarm Smogowy z siedzibą przy ul. Felicjanek 10/6, 30-104 Kraków KRS 0000491120. Otrzymałeś(aś) go, gdyż jesteś zapisany(a) na newsletter Polskiego Alarmu Smogowego, wysyłany do osób zainteresowanych walką o czyste powietrze w Polsce. Jeśli ta tematyka jest Ci bliska, nie musisz nic robić. Gwarantujemy, że Twoje dane nie zostaną nikomu udostępnione. Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli natomiast nie chcesz otrzymywać takich informacji kliknij tutaj aby się wypisać.

Poprzedni artykułProtestujemy przeciwko zaproponowanym normom jakości węgla.
Następny artykułKAS ogłasza nabór wniosków do trzeciej edycji programu „Nasze powietrze”