Antysmogowe spotkanie w podwarszawskim Izabelinie

9 stycznia 2018 roku w sali widowiskowej CK Izabelin odbyła się debata o jakości powietrza w Gminie Izabelin.W debacie wzięli udział przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego

Na spotkanie, które wspólnie zorganizowało Stowarzyszenie DziałajMY i Urząd Gminy Izabelin przybyło bardzo wielu Mieszkańców, którym nieobojętny jest temat jakości powietrza oraz przyszłościowe wdrożenie przedsięwzięć, które mogłyby poprawić obecną sytuację występującą w całej Polsce, a w szczególności na terenie Gminy Izabelin.

Jak ważnym z punktu widzenia Mieszkańców jest temat smogu, pokazała wtorkowa frekwencja – sala CKI wypełniona została po brzegi. W pierwszej części głos zabierali eksperci z Polskiego Alarmu Smogowego (Piotr Siergiej i Jakub Jędrak), którzy przybliżyli zebranym zagadnienia dotyczące powstawania smogu i miejsc najczęstszego jego obecności. Scharakteryzowali również jakie zagrożenia zdrowotne czyhają na ludzi, kiedy przekraczane zostają stężenia pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 i związków silnie rakotwórczych tj. benzopirenów. Prelegenci wielokrotnie podkreślali, że Polska należy do niechlubnej europejskiej czołówki jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza. Prawie godzinny wykład został nagrodzony gromkimi brawami.

Następnie wysłuchano wystąpienia Z-cy Wójta Gminy Izabelin Ryszarda Haczka, który pragnął zebranych zainteresować dotychczasowymi działaniami urzędu w tym zakresie. Wójt przypomniał, że na budynku CKI i na gminnym przedszkolu w Laskach umieszczone zostały niecertyfikowane czujniki pyłów jak również, że na terenie gminy zainstalowane zostały dwa prywatne czujniki (w Hornówku i Izabelinie C). Wójt dodał, że w przyszłości z gminnego budżetu zakupiony zostanie również czujnik certyfikowany (w 2020 roku). Pan Ryszard Haczek dodał, że dotychczas przeprowadzono szereg działań profilaktycznych polegających m. in. na wrzuceniu tematycznych ulotek informacyjnych do skrzynek na listy, zamieszczeniu artykułu w miesięczniku "Listy do Sąsiada", czy do wysłania stosownych pism informacyjnych do szkół i przedszkoli. Dodał, że w grudniu 2017 roku Rada Gminy Izabelin przyjęła gminny "Program wymiany pieców", który lada dzień ma zostać zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego (cały program i jego założenia zostały zaprezentowane w późniejszej części debaty). Zdaniem wójta, nieobojętna dla ochrony środowiska będzie budowa ścieżek rowerowych i modernizacja skrzyżowania w Mościskach oraz w przyszłości wprowadzenie autobusów niskoemisyjnych i stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto wójt przypomniał, że znaczącym dla powstawania zanieczyszczeń w Polsce i w Izabelinie jest również palenie (grzanie, dogrzewanie się) typowymi kominkami. Przedstawiciel lokalnej władzy wyraził również ubolewanie, że na terenie woj. mazowieckiego nie ma dofinansowań do wykonywania termoizolacji budynków.

Źródło: izabelin24.pl

Poprzedni artykułGierałtowicki Alarm Smogowy
Następny artykułPowstał portal edukacyjny dla dzieci, młodzieży i nauczycieli