Badamy powietrze w Zielonkach, 31.10 – 11.11.2016

Badamy powietrze w Zielonkach, 31.10 – 11.11

Przez kilka pierwszych dni dodatnia temperatura, silne wiatry, oraz opady deszczu powodowały, iż poziom zanieczyszczeń powietrza utrzymywał się w granicach normy (50 ug/m3). Niestety pod koniec drugiego tygodnia średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 poszybowały mocno w górę osiągając w dniu 09.11.2016 maksymalne wartości: w Liszkach 201 ug/m3, Niepołomicach Podłężu 172 ug/m3 oraz Zielonkach 157 ug/m3. Dla porównania w tym samym dniu stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na Alei Krasińskiego wskazała średnią niższą niż w badanych miejscowościach (106 ug/m3).

Niepokojące są również bardzo wysokie odczyty średniogodzinnych stężeń w trzech gminach, szczególnie w godzinach wczesnoporannych oraz wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece. W dniu 04.11.2016 pomiędzy godziną 18:00 -19:00 pyłomierz ustawiony w Liszkach wskazał aż 454 ug/m3. Tego samego dnia w godzinach 19:00 – 20:00 dane przesłane przez pyłomierz zlokalizowany w Zielonkach wskazały 346 ug/m3. Najwyższe stężenie w Niepołomicach zostało odnotowane 07.11.2016 w godzinach popołudniowych – 408 ug/m3 to kolejny niechlubny rekord.

Należy pamiętać, iż pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego zostały ustawione w miejscach o dużym zagęszczeniu ludności. W Liszkach i Zielonkach pyłomierze stały na balkonach w centrum gmin. Natomiast w Niepołomicach- Podłężu na tarasie przedszkola. Niestety tak częste przekroczenia średnio dobowej normy, jak również bardzo wysokie ‘skoki’ stężeń pyłu PM10 (szczególnie wieczorami) mogą powodować realne zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

W Zielonkach 8 na 11 dni pomiarów to przekroczenia średnio dobowej normy. Warto podkreślić, iż w okresie pomiarów przekroczenia na Alejach Krasińskiego odnotowano przez 5 dni.

Opis badań:

9.11.2016

stężenie pyłu (PM10) aż trzykrotnie przekroczyło dopuszczalną wartość (tj. 50 µg/m3) w gminie Zielonki! Pyłomierz zlokalizowany w Zielonkach wskazał 157 µg/m3. Jakość powietrza w Małopolsce w dniu wczorajszym była zła, a szczególnie niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców są wysokie średnio godzinne stężenia we wszystkich trzech badanych miejscowościach. W godzinach wieczornych pyłomierz w Zielonkach 280 µg/m3 (godzina 19:00 – 20:00). Niska temperatura, brak wiatru, oraz opadów powodują, że dzisiejszy poranek znów rozpoczął się od przekroczeń dopuszczalnej wartości 50 µg/m3.

8.11.2016

Brak wiatru i niska temperatura spowodowały, iż w dniu wczorajszym jakość powietrza w Małopolsce była zła. W trzech badanych miejscowościach kolejny dzień zanieczyszczenia utrzymywały się na wysokich poziomach i przekroczyły średnio dobową normę 50 µg/m3. Średnie dobowe stężenie PM10 w Zielonkach 85 µg/m3. W Zielonkach maksymalne średnio godzinne stężenie wyniosło 179 µg/m3 również między godziną 17 a 18.

 

7.11.2016

Stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną wartość (tj. 50 µg/m3) we wszystkich trzech badanych gminach. Pyłomierz zlokalizowany w Zielonkach wskazał 67 µg/m3. Pomimo umiarkowanej jakości powietrza w dniu wczorajszym, na szczególną uwagę zasługują niepokojąco wysokie średnio godzinne stężenia we wszystkich trzech badanych miejscowościach. W godzinach wieczornych pyłomierz w Zielonkach wskazywał 179 µg/m3 (godzina 18:00).

6.11.2016

Zanieczyszczenie pyłem (PM10) przekroczyło dopuszczalną granicę (tj. 50 µg/m3) i wynosiło w Zielonkach 61 µg/m3. Niedzielne opady deszczu w Małopolsce wpłynęły na chwilową poprawę jakości powietrza, a średnio-godzinne maksymalne stężenia pyłu PM10 wyniosły w Zielonkach 79 µg/m3 o godzinie 6 rano.

5.11.2016

Sobota (5.11) to kolejny dzień w którym stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną średniodobową wartość (tj. 50 µg/m3) w dwóch z trzech badanych gmin. W gminie Zielonki stężenie wyniosło ono 81 µg/m3. Wysokie stężenia 300 µg/m3 o godzinie 17:00 odnotowano w Zielonkach.  

4.11.2016

Brak wiatru oraz spadek temperatury dnia 4.11. (piątek) spowodowały znaczne pogorszenie jakości powietrza w trzech badanych miejscowościach. Zanieczyszczenie pyłem (PM10) znacząco przekroczyło poziom 50 µg/m3 czyli dopuszczalną granicę. Średniodobowe stężenie w gminie Zielonki wyniosło 128 µg/m3. Bardzo wysoki odczyt wskazywał pyłomierz w Zielonkach – 257 µg/m3 o godzinie 18:00.

3.11.2016

W czwartek (tj. 3.11.) w trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenie pyłem (PM10) mieściło się w dopuszczalnych granicach, czyli poniżej poziomu 50 µg/m3. Najniższe średniodobowe stężenie odnotowano w gminie Zielonki 34 µg/m3. Najniższe zanieczyszczenie pyłem (8 µg/m3) odnotowano we wszystkich trzech gminach w późnych godzinach nocnych (około 2:00). Spadek temperatury oraz brak wiatru spowodował jednak znaczący wzrost poziomu stężeń pyłu PM10 począwszy od godziny 16:00 w każdej z badanych gmin.

2.11.2016

W dniu wczorajszym w trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenie pyłem (PM10) mieściło się w dopuszczalnych granicach (tj. 50 µg/m3) i wynosiło w w Zielonkach 35 µg/m3.

1.11.2016

W dniu wczorajszym stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną wartość (tj. 50 µg/m3) w Zielonkach (57 µg/m3). Późnowieczorny przejazd przez Kryspinów i Liszki nie pozostawiał żadnych złudzeń, obie miejscowości zatopione były w kłębach gryzącego dymu z domowych pieców i kotłowni. Tak intensywnego zadymienia nie było w Krakowie. Najniższe zanieczyszczenie w Zielonkach odnotowano w godzinach przedpołudniowych (22 µg/m3). W Zielonkach między 22 a 23 poziom PM10 wynosił 92 µg/m3.

31.10.2016

Wiatr i sprzyjające warunki pogodowe spowodowały, iż w trakcie weekendu jakość powietrza w Małopolsce była dobra. W trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenia utrzymywały się na niskich poziomach. Wczoraj po południu i wieczorem sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. W Zielonkach odnotowano 104 µg/m3 między godziną 22 a 23. Średnie dobowe stężenie PM10 w Zielonkach wynosiło poniżej 50 µg/m3 (przy normie średniodobowej 50 µg/m3). 

Poprzedni artykułDebata #ZaglebieBezSmogu – Czyste powietrze dla Sosnowca – realacja
Następny artykułAntysmogowe akcje Polskiego Alarmu Smogowego w 12 miastach Polski