Badamy powietrze w Niepołomicach, 31.10 – 11.11.2016

Badamy powietrze w Niepołomicach, 31.10 – 11.11

W Niepołomicach Podłężu problem z przekroczeniem dopuszczalnych wartości wystąpił przez 6 dni. Warto podkreślić, iż w okresie pomiarów przekroczenia na Alejach Krasińskiego odnotowano przez 5 dni.

Opis badań:

9.11.2016

W dniu wczorajszym stężenie pyłu (PM10) aż trzykrotnie przekroczyło dopuszczalną wartość (tj. 50 µg/m3) w gminie Niepołomice! W Niepołomicach Podłęże średnio dobowe stężenie wynosiło 172 µg/m3. Jakość powietrza w Małopolsce w dniu wczorajszym była zła, a szczególnie niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców są wysokie średnio godzinne stężenia we wszystkich trzech badanych miejscowościach. W godzinach wieczornych pyłomierz w Niepołomicach Podłężu wykazał poziom 400 µg/m3 (godzina 17:00 – 18:00). Niska temperatura, brak wiatru, oraz opadów powodują, że dzisiejszy poranek znów rozpoczął się od przekroczeń dopuszczalnej wartości 50 µg/m3.

8.11.2016

Brak wiatru i niska temperatura spowodowały, iż w dniu wczorajszym jakość powietrza w Małopolsce była zła. W trzech badanych miejscowościach kolejny dzień zanieczyszczenia utrzymywały się na wysokich poziomach i przekroczyły średnio dobową normę 50 µg/m3. Średnie dobowe stężenie PM10 w Niepołomicach 101 µg/m3. Najwyższe stężenie w Niepołomicach – Podłężu osiągnęło (pyłomierz zlokalizowany w przedszkolu) poziom 259 µg/m3 (między 17 a 18). Przypominamy, że tak wysokie stężenie może świadczyć o tym iż w pobliżu znajduje się silne źródło emisji.

7.11.2016

W dniu wczorajszym stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną wartość (tj. 50 µg/m3) we wszystkich trzech badanych gminach. W Niepołomicach Podłęże średnio dobowe stężenie wynosiło 75 µg/m3. Pomimo umiarkowanej jakości powietrza w dniu wczorajszym, na szczególną uwagę zasługują niepokojąco wysokie średnio godzinne stężenia we wszystkich trzech badanych miejscowościach. W godzinach wieczornych pyłomierz w Niepołomicach Podłężu aż 408 µg/m3 (godzina 18:00).

6.11.2016

W dniu wczorajszym w Niepołomicach-Podłężu wartości stężeń mieściły się w średnio-dobowej normie i wyniosły 46. Niedzielne opady deszczu w Małopolsce wpłynęły na chwilową poprawę jakości powietrza, a średnio-godzinne maksymalne stężenia pyłu PM10 w badanych wyniosły w Niepołomicach – Podłężu 83 µg/m3 o godzinie 14:00,.

5.11.2016

Sobota (5.11) to kolejny dzień w którym stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną średniodobową wartość (tj. 50 µg/m3). W Niepołomicach (Podłęże) gdzie stężenie wyniosło 43 µg/m3 wartość dopuszczalna nie została przekroczona. Pyłomierz zlokalizowany Niepołomicach (Podłęże) najwyższą średnio-godzinną wartość 150 µg/m3 wskazał o godzinie 18:00.

4.11.2016

Brak wiatru oraz spadek temperatury dnia 4.11. (piątek) spowodowały znaczne pogorszenie jakości powietrza w trzech badanych miejscowościach. Zanieczyszczenie pyłem (PM10) znacząco przekroczyło poziom 50 µg/m3 czyli dopuszczalną granicę. Średniodobowe stężenie Niepołomicach (Podłęże) wynosiło 75 µg/m3. Bardzo wysokie odczyty wskazywał pyłomierz w Niepołomicach (Podłęże) – 257 µg/m3 o godzinie 18:00.

3.11.2016

W czwartek (tj. 3.11.) w trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenie pyłem (PM10) mieściło się w dopuszczalnych granicach, czyli poniżej poziomu 50 µg/m3. Średniodobowe stężenie w Podłężu (gmina Niepołomice) – 37 µg/m3.

2.11.2016

W dniu wczorajszym w trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenie pyłem (PM10) mieściło się w dopuszczalnych granicach (tj. 50 µg/m3) i wynosiło w Niepołomicach-Podłężu 38 µg/m3 . Najniższe zanieczyszczenie  pyłem odnotowano w Niepołomicach-Podłężu w godzinach porannych (9 µg/m3). Tam też zanotowano najwyższe zanieczyszczenie średnio-godzinne spośród trzech badanych miejscowości. Stężenie pyłu między godziną 16 a 18 wynosiło tam 130 µg/m3.
1.11.2016

Średniodobowe stężenie pyłu (PM10) w Niepołomicach-Podłężu było poniżej dopuszczalnej wartości (50 µg/m3) i wynosiło 44 µg/m3. Jednak również w tej miejscowości w godzinach między 18 a 19 odnotowano podwyższony poziom PM10 wynoszący 110 µg/m3.  

31.10.2016

Wiatr i sprzyjające warunki pogodowe spowodowały, iż w trakcie weekendu jakość powietrza w Małopolsce była dobra. W trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenia utrzymywały się na niskich poziomach. Wczoraj po południu i wieczorem sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. Najwyższa średnia godzinna była odnotowana między godziną 17 a 18 w Niepołomicach-Podłężu (pyłomierz zlokalizowany w przedszkolu) i wyniosła 225 µg/m3. Tak wysokie stężenie może świadczyć o tym iż w pobliżu znajduje się silne źródło emisji. Średnie dobowe stężenie PM10 w Niepołomicach wyniosło 58 µg/m3, (przy normie średniodobowej 50 µg/m3).

Poprzedni artykułDebata #ZaglebieBezSmogu – Czyste powietrze dla Sosnowca – realacja
Następny artykułAntysmogowe akcje Polskiego Alarmu Smogowego w 12 miastach Polski