Badamy powietrze w Liszkach, 15.11 – 25.11.2016

Pomiary stęzenia pyłu zawieszonego PM10 w Liszkach

Przez kilka pierwszych dni dodatnia temperatura, silne wiatry, oraz opady deszczu powodowały, iż poziom zanieczyszczeń powietrza utrzymywał się w granicach normy (50 ug/m3). Niestety pod koniec drugiego tygodnia średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 poszybowały mocno w górę osiągając w dniu 09.11.2016 maksymalne wartości: w Liszkach 201 ug/m3, Niepołomicach Podłężu 172 ug/m3 oraz Zielonkach 157 ug/m3. Dla porównania w tym samym dniu stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na Alei Krasińskiego wskazała średnią niższą niż w badanych miejscowościach (106 ug/m3).

Niepokojące są również bardzo wysokie odczyty średniogodzinnych stężeń w trzech gminach, szczególnie w godzinach wczesnoporannych oraz wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece. W dniu 04.11.2016 pomiędzy godziną 18:00 -19:00 pyłomierz ustawiony w Liszkach wskazał aż 454 ug/m3. Tego samego dnia w godzinach 19:00 – 20:00 dane przesłane przez pyłomierz zlokalizowany w Zielonkach wskazały 346 ug/m3. Najwyższe stężenie w Niepołomicach zostało odnotowane 07.11.2016 w godzinach popołudniowych – 408 ug/m3 to kolejny niechlubny rekord.

Należy pamiętać, iż pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego zostały ustawione w miejscach o dużym zagęszczeniu ludności. W Liszkach i Zielonkach pyłomierze stały na balkonach w centrum gmin. Natomiast w Niepołomicach- Podłężu na tarasie przedszkola. Niestety tak częste przekroczenia średnio dobowej normy, jak również bardzo wysokie ‘skoki’ stężeń pyłu PM10 (szczególnie wieczorami) mogą powodować realne zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Na 11 pełnych dni pomiaru w gminie Liszki dopuszczalny poziom (50 ug/m3) został przekroczony 9 razy co stanowi najgorszy wynik wśród trzech miejscowości. Warto podkreślić, iż w okresie pomiarów przekroczenia na Alejach Krasińskiego odnotowano przez 5 dni.

Omówienie pomiarów

9.11- stężenie pyłu (PM10) aż trzykrotnie przekroczyło dopuszczalną wartość (tj. 50 µg/m3) aż czterokrotnie w gminie Liszki! W Liszkach średnio dobowe stężenie wynosiło 201 µg/m3. Jakość powietrza w Małopolsce w tym dniu była zła, a szczególnie niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców są wysokie średnio godzinne stężenia we wszystkich trzech badanych miejscowościach. W godzinach wieczornych pyłomierz w Liszkach wskazał 354 µg/m3 (w godzinach 16:00 – 17:00).

8.11 – Brak wiatru i niska temperatura spowodowały, jakość powietrza w Małopolsce była zła. W trzech badanych miejscowościach kolejny dzień zanieczyszczenia utrzymywały się na wysokich poziomach i przekroczyły średnio dobową normę 50 µg/m3. Średnie dobowe stężenie PM10 w Liszkach sięgnęło 111 µg/m3. Najwyższa średnia godzinna była odnotowana między godziną 17 a 18 w Liszkach i wyniosła 283 µg/m3. Przypominamy, że tak wysokie stężenie może świadczyć o tym iż w pobliżu znajduje się silne źródło emisji.

7.11 – stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną wartość (tj. 50 µg/m3) we wszystkich trzech badanych gminach. W Liszkach średnio dobowe stężenie wynosiło 79 µg/m3. Pomimo umiarkowanej jakości powietrza w dniu wczorajszym, na szczególną uwagę zasługują niepokojąco wysokie średnio godzinne stężenia we wszystkich trzech badanych miejscowościach. W godzinach wieczornych pyłomierz w Liszkach wskazał 175 µg/m3 (godzina 17:00).

6.11 – zanieczyszczenie pyłem (PM10) przekroczyło dopuszczalną granicę (tj. 50 µg/m3) i wynosiło w Liszkach 78 µg/m3. Niedzielne opady deszczu w Małopolsce wpłynęły na chwilową poprawę jakości powietrza, a średnio-godzinne maksymalne stężenia pyłu PM10 wyniosły w Liszkach 133 µg/m3

5.11 – Sobota (5.11) to kolejny dzień w którym stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną średniodobową wartość (tj. 50 µg/m3) w dwóch z trzech badanych gmin. Najwyższe zanieczyszczenie odnotowano w gminie Liszki 146 µg/m3. Najwyższe średniogodzinne stężenie odnotowano w gminie Liszki. O godzinie 17:00 poziom stężeń pyłu PM10 wyniósł aż 437 µg/m3.

4.11. – Brak wiatru oraz spadek temperatury dnia (piątek) spowodowały znaczne pogorszenie jakości powietrza w trzech badanych miejscowościach. Zanieczyszczenie pyłem (PM10) znacząco przekroczyło poziom 50 µg/m3 czyli dopuszczalną granicę. Średniodobowy poziom stężeń w gminie Liszki ponad trzykrotnie przekroczył dopuszczalną wartość i wyniósł 157 µg/m3. Najwyższe średnio-godzinne zanieczyszczenie pyłem (454 µg/m3 o godzinie 19:00) odnotowano w Liszkach.

3.11. – w trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenie pyłem (PM10) mieściło się w dopuszczalnych granicach, czyli poniżej poziomu 50 µg/m3. Średniodobowy poziom stężeń w gminie Liszki oscylował minimalnie poniżej normy i wyniósł 49 µg/m3. Najniższe zanieczyszczenie pyłem (8 µg/m3) odnotowano we wszystkich trzech gminach w późnych godzinach nocnych (około 2:00). Spadek temperatury oraz brak wiatru spowodował jednak znaczący wzrost poziomu stężeń pyłu PM10 począwszy od godziny 16:00 w każdej z badanych gmin.

2.11. – w trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenie pyłem (PM10) mieściło się w dopuszczalnych granicach (tj. 50 µg/m3) i wynosiło w Liszkach 45 µg/m3.

1.11. – stężenie pyłu (PM10) przekroczyło dopuszczalną wartość (tj. 50 µg/m3) w Liszkach (gdzie wynosiło 66 µg/m3). Późnowieczorny przejazd przez Kryspinów i Liszki nie pozostawiał żadnych złudzeń, obie miejscowości zatopione były w kłębach gryzącego dymu z domowych pieców i kotłowni. Tak intensywnego zadymienia nie było w Krakowie. Najniższe zanieczyszczenie w Liszkach i Zielonkach odnotowano w godzinach przedpołudniowych (odpowiednio 32 i 22 µg/m3). Największe zanieczyszczenie w Liszkach zanotowano między godziną 18 a 19, wtedy poziom PM10 wynosił 110 µg/m3.

31.10 – Wiatr i sprzyjające warunki pogodowe spowodowały, iż w trakcie weekendu jakość powietrza w Małopolsce była dobra. W trzech badanych miejscowościach zanieczyszczenia utrzymywały się na niskich poziomach. Wczoraj po południu i wieczorem sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. Najwyższe stężenie w Liszkach osiągnęło poziom 140 µg/m3 (między 17 a 18). Średnie dobowe stężenie PM10 w Liszkach sięgnęło 61 µg/m3 (przy normie średniodobowej 50 µg/m3). 

Poprzedni artykułDebata #ZaglebieBezSmogu – Czyste powietrze dla Sosnowca – realacja
Następny artykułAntysmogowe akcje Polskiego Alarmu Smogowego w 12 miastach Polski