Po 146 dniach smog powrócił do Rybnika

Przez 146 dni* cieszyliśmy się w Rybniku czystym powietrzem – tyle czasu minęło od wiosennych przekroczeń dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń pyłem zawieszonym. Przez cały ostatni weekend rybnickie powietrze nie spełniało norm.

Przypomnijmy, że poziom dopuszczalny stężenia średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 wynosi w Polsce 50 µg/m3. Przez cały weekend stacja pomiarowa na ul. Borki w Rybniku odnotowywała wyższe dobowe stężenia**:

  • 23 września 2016 r. (piątek) – 57 µg/m3

  • 24 września 2016 r. (sobota) – 60 µg/m3

  • 25 września 2016 r. (niedziela) – 73 µg/m3

Mierniki pyłu zawieszonego najwyższe stężenie (średnia godzinowa) wskazały w piątek o godzinie 22:00. Było to 212 µg/m3.

* 29 kwietnia 2016 r. miało miejsce w Rybniku ostatnie wiosenne przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.
**Dane pochodzą ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: powietrze.katowice.wios.gov.pl

Informacje, które mogą Cię zainteresować:

Źródło: Wyjście Smoga

 

Poprzedni artykułDotacje na walkę ze smogiem do 15 tys. zł – nabór wniosków do programu „Nasze powietrze”
Następny artykułWSA oddala skargę na krakowską uchwałę antysmogową.