Walcz z Zagłębiowskim SMOGIEM – wymień kocioł centralnego ogrzewania na nowy i ekologiczny!

Światowa Organizacja Zdrowia – WHO – ogłosiła niedawno raport o stanie powietrza  w Europie, na liście 50-ciu najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znalazły się 33 miasta z Polski, Sosnowiec zajmuje wysokie, 35 miejsce, a na 43 miejscu jest Dąbrowa Górnicza.

Światowa Organizacja Zdrowia – WHO – ogłosiła niedawno raport o stanie powietrza  w Europie, na liście 50-ciu najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znalazły się 33 miasta z Polski, Sosnowiec zajmuje wysokie, 35 miejsce, a na 43 miejscu jest Dąbrowa Górnicza. Możemy tylko domyślać się ze na tej liście na pewno brakuje Będzina i Czeladzi z prozaicznego powodu, tam stanu powietrza po prostu się nie mierzy.

Problem znacznego zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 oraz rakotwórczym Benzo(alfa)pirenem występuje w naszym regionie głównie w miesiącach zimowych kiedy ogrzewamy swoje domy używając nie ekologicznych paliw stałych (tani węgiel, muł, flot, śmieci) w starych wyeksploatowanych kotłach domowych, często z tego powodu po prostu nazywanych „kopciuchami”. Te źródła „niskiej emisji”  odpowiadają w regionie Zagłębia Dąbrowskiego średnio za około 60% zanieczyszczeń powietrza szkodliwym pyłem zawieszonym PM10 i za 90% zanieczyszczenia rakotwórczym Benzo(alfa)pirenem. Natomiast w miesiącach zimowego sezonu grzewczego stanowią główne źródło zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo w naszym regionie mamy całoroczny stały udział emisji przemysłowych i komunikacyjnych.

Wychodząc na przeciw problemowi „niskiej emisji” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.  W tym pilotażowym Programie Funduszu o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu). 27 czerwca uruchomiono Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielają szczegółowych informacji na temat Programu oraz służą pomocą przy wypełnianiu wniosków.

Poprzedni artykułRozmowy o #czystepowietrze w Katowicach
Następny artykułPomiary stanu powietrza w Czeladź Piaski