Nasza misja

Każdy Zabrzanin bez względu na wiek, płeć i stan zdrowia wdycha rakotwórczy benzo(a)piren w ilości odpowiadającej wypaleniu 6 papierosów dziennie.

Zabrzański Alarm Smogowy to inicjatywa społeczna, zrzeszająca mieszkańców Zabrza zaniepokojonych stanem powietrza w regionie oraz zatroskanych o konsekwencje zdrowotne, jakie wszyscy w związku z oddychaniem nim ponosimy. Każdy Zabrzanin bez względu na wiek, płeć i stan zdrowia wdycha rakotwórczy benzo(a)piren w ilości odpowiadającej wypaleniu 6 papierosów dziennie.
Nie godząc się na aktualny stan rzeczy, jednocześnie mając na uwadze uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne naszego regionu, będąc ostrożnymi w ocenach – postanowiliśmy podjąć działania mające na celu:

1) Zaktywizowanie jak największej liczby osób do walki ze zjawiskiem smogu "małymi kroczkami" – z wiarą, że w grupie łatwiej zmieniać świat. Zrzeszanie ludzi o podobnych poglądach, zmęczonych małą aktywnością władz lokalnych i centralnych w zakresie podejmowania efektywnych działań.

2) Uświadomienie społeczności zabrzańskiej skali problemu.

3) Podjęcie działań edukacyjnych w celu wyeliminowania palenia śmieci.

4) Wymianę informacji i tworzenie „bazy wiedzy" o dobrych praktykach z zakresu walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz promowanie dostępnych rozwiązań systemowych.

6) Budowanie koalicji na rzecz czystego powietrza w regionie; współpraca ze środowiskami naukowymi, lekarskimi, mediami, urzędnikami oraz wszelkimi instytucjami zajmującymi się tematyką ochrony środowiska a także z każdym, komu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze i zdrowie nas wszystkich.

7) Działalność Zabrzańskiego Alarmu Smogowego opiera się o zasady „non profit” i jest neutralna politycznie. ZAS nie pozyskuje środków na działalność od podmiotów, które mogą odnosić korzyści finansowe wynikające z wdrażania postulatów.

Poprzedni artykułKrakowski Alarm Smogowy nominowany do nagrody National Geographic Travelery
Następny artykułEkodebata – jak dbać o czystą Małopolskę