Pomiary ciągłe
Pomiary transektowe
Pomiary tlenków azotu