Akademia Alarmów Smogowych

Akademia Alarmów Smogowych to inicjatywa mająca na celu wsparcie i rozwój inicjatyw społecznych funkcjonujących w ramach Polskiego Alarmu Smogowego oraz nowych grup obywatelskich organizujących się w celu podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Dzięki funkcjonowaniu Akademii Alarmów Smogowych osoby skupione w inicjatywach działających wokół tematu ochrony powietrza otrzymają wsparcie w postaci:

  • 1. możliwości skorzystania z wiedzy i wsparcia eksperckiego w ramach funkcjonującej Poradni antysmogowej prowadzonej przez Krakowski Alarm Smogowy
  • 2. poradni prawnej, w ramach której członkowie Lokalnych Alarmów Smogowych będą mogli korzystać ze wsparcia Partnera Projektu, wyspecjalizowanej organizacji pozarządowej o profilu ekologiczno-prawnym – Fundacji Frank Bold.
  • 3. dostępu do Poradnika aktywisty antysmogowego. Podręcznik będzie składał się praktycznych wskazówek jak prowadzić skuteczne działania antysmogowe. Będzie też zawierał zbiór dotychczasowych kampanii jakie były prowadzone w przestrzeni publicznej.
  • 4. stałego dostępu do materiałów szkoleniowych
  • 5. możliwości uczestniczenia w cyklicznych szkoleniach on-line, których celem będzie dostarczenie wiedzy działaczom antysmogowym na temat zanieczyszczenia powietrza i aktywizmu. Szkolenia przyczynią się do długoterminowego wpływu działań Polskiego Alarmu Smogowego
  • 6. możliwości uczestniczenia w dwudniowych spotkaniach stacjonarnych, podczas których możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu ochrony powietrza wśród członków nowych inicjatyw antysmogowych. Ponadto spotkania będą służyć integracji oraz wzajemnej wymianie energii i dobrych praktyk
  • 7. możliwości uczestniczenia w skoordynowanych wydarzeniach (happeningach) mających na celu zwrócenie większej uwagi na problem jakości powietrza.

Dzięki funkcjonowaniu Akademii Alarmów Smogowych chcemy doprowadzić do wzrostu rangi problemu zanieczyszczenia powietrza, poprzez skoordynowane i zintensyfikowane działania medialne, ale też zwiększyć dostęp do informacji na temat zanieczyszczenia powietrza. Dzięki znacznemu wzmocnieniu lokalnych grup zaangażowanych w ochronę powietrza, możliwe będzie zwiększenie wpływu na krajową, regionalną i lokalną politykę antysmogową.


Aktualności Projektu


Konferencja upowszechniająca – oficjalna inauguracja Akademii Alarmów Smogowych

Ogłoszenie rozpoczęcia Projektu oraz rekrutacji do Akademii Alarmów Smogowych w roku 2021/2022 odbyło się podczas konferencji prasowej.


Media o Akademii

Czyste powietrze w Krakowie? To możliwe! Rusza Akademia Alarmów Smogowych ESKA
Rusza Akademia Alarmów Smogowych Portal Komunalny
Polski Alarm Smogowy uruchamia kolejną inicjatywę, która ma promować walkę o czyste powietrze Radio Kraków
Rusza Akademia Alarmów Smogowych WNP


Zapraszamy do przystąpienia do Akademii Alarmów Smogowych!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o Akademii.


Poradnia antysmogowa

W ramach funkcjonowania Poradni Antysmogowej można otrzymać pomoc i informację w zakresie wszelkich problemów związanych bezpośrednio z ochroną powietrza.

Regulamin Poradni antysmogowej do pobrania dostępny TUTAJ


Poradnia prawna

W ramach działalności Poradni prawnej udzielane są porady prawne dla członków Polskiego Alarmu Smogowego dotyczące przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.

Regulamin Poradni prawnej do pobrania dostępny TUTAJ


Partnerzy Projektu

Fundacja Frank Bold

Fundacja Frank Bold jest wyspecjalizowaną organizacją pozarządową o profilu ekologiczno-prawnym. Jej zespół tworzy 10 prawniczek i prawników. Fundacja od lat prowadzi działania w zakresie ochrony powietrza, obejmujące w szczególności prowadzenie precedensowych postępowań administracyjnych i sądowych, prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu prawa ochrony powietrza (w tym szkolenia dla ponad 600 urzędników z województwa małopolskiego i dolnośląskiego, a także warsztaty dla aktywistów i organizacji pozarządowych), udzielanie porad prawnych i zapewnianie wsparcia eksperckiego w pracach legislacyjnych na poziomie gminnym, wojewódzkim i krajowym.

Województwo Małopolskie

Województwo Małopolskie prowadzi aktywną politykę antysmogową we współpracy z sektorem pozarządowym. To w Małopolsce przyjęto pierwszą uchwałę antysmogową w Polsce, będąc wzorem dla kolejnych 12 województw. Województwo Małopolskie realizuje projekty, których celem jest skuteczne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Działania te przyczyniają się głównie do likwidacji kotłów na paliwa stałe, które są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza, ale też do budowania świadomości w zakresie ochrony powietrza oraz możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na likwidację niskiej emisji.

W ramach projektu została powołana Rada Programowa, którą tworzą:

Miłosz Jakubowski, Piotr Kleczkowski, Magdalena Kozłowska, Dominika Mucha

W ramach projektu został powołany Zespół Ekspercki, który tworzą:

Łukasz Adamkiewicz, Anna Dworakowska, Piotr Kleczkowski, Piotr Łyczko