Mazowiecka uchwała antysmogowa do konsultacji. Od nas zależy kierunek zmian

warszawa uchwała antysmogowa

Trwają konsultacje społeczne w sprawie zmian w Uchwale antysmogowej dla Mazowsza. Od brzmienia zapisów zawartych w tej Uchwale zależy jakość powietrza na Mazowszu w następnych latach, a nawet dekadach. Według Polskiego Alarmu Smogowego Urząd Marszałkowski wykazuje się dobrą intuincją, jednak proponowane zapisy są nietrafione i nie przybliżą nas do postawionego celu (proponowana treść zmian znajduje się TUTAJ).


Dlatego w gronie alarmów zrzeszonych w Polskim Alarmie Smogowym wypracowaliśmy wspólne stanowisko, zawierające propozycję odmiennych zapisów w Uchwale.

Chcemy zaprosić Cię do zgłoszenia uwag w konsultacjach społecznych. Konsultacje trwają do 16 sierpnia. Twój głos ma ogromne znaczenie, ponieważ branże, które tracą na poprawie jakości powietrza bombardują zaostrzenie Uchwały!
Uwagi można opisać swoimi słowami lub skorzystać z propozycji przygotowanych przez nas.

Formularz do składania uwag znajduje się TUTAJ.

Poniżej zamieszczamy nasze stanowisko w podziale na 3 uwagi z podpunktami a), b) c) do wklejenia w osobne pola (tak skonstruowany jest formularz). Łącznie jest to 9 krótkich tekstów do przeklejenia w formularzu.

Uwagi są przyjmowane w następującym kluczu:

a) Część uchwały do której odnosi się uwaga
b) Treść uwagi i proponowany zapis do uwzględnienia w uchwale
c) Uzasadnienie uwagi/proponowanego zapisu

UWAGI W SPRAWIE ZMIAN W UCHWALE ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

1. Pierwsza uwaga.

a) Część uchwały do której odnosi się uwaga (pole nr 4 formularza):

Dotyczy zmiany punktów a) i b) w § 10 mówiących o przesunięciu o pół roku terminów zakazów zawartych w Uchwale antysmogowej.

b) Proponowany zapis (pole nr 5 formularza):

Pozostawienie aktualnych terminów wejścia w życie zakazów dla eksploatacji kotłów i ogrzewaczy: wymiana urządzeń pozaklasowych do 1 stycznia 2023 oraz wymiana kotłów 3 i 4 klasy do 1 stycznia 2028 r.

c) Uzasadnienie proponowanego zapisu (pole nr 6 formularza):

Przesuwanie terminów wdrożenia prawa antysmogowego podważa autorytet uchwały antysmogowej, stwarza groźny precedens oraz wprowadza wśród mieszkańców dezorientację – już teraz świadomość obowiązywania uchwały antysmogowej i znajomość jej terminów jest bardzo słaba. Zmiana ta oznacza także nieuzasadnione wydłużenie oczekiwania na poprawę jakości powietrza o kolejny sezon grzewczy. Mieszkańcy Mazowsza mają na dostosowanie się do powyższych przepisów ponad 5 lat (od 2017 roku) – to wystarczający okres na dokonanie zmiany ogrzewania. Potrzebujemy wzmocnienia i przyspieszenia we wdrażaniu przepisów antysmogowych, a nie ich spowolnienia.

2. Druga uwaga.

a) Część uchwały do której odnosi się uwaga (pole nr 8 formularza):

Dotyczy brzmienia § 4a oraz § 4c. 1 odnoszących się do zakazu spalania węgla na terenie m. st. Warszawy od 1.07.2024 r.

b) Treść uwagi (pole nr 9 formularza):

Wbrew zapewnieniom i obietnicom, proponowane zmiany nie wprowadzają zakazu użytkowania węgla w Warszawie. Według proponowanych zapisów w stolicy aż do 1.07.2024 r. będzie można montować kotły węglowe i użytkować je do końca ich żywotności, a więc przez 10 do 15 lat, czyli nawet do 2040 roku. Nie jest to więc wypełnienie postulatów społecznych ani obietnic składanych przez władze Warszawy. Taka propozycja stoi w sprzeczności również z Polityką Energetyczną Państwa, która zakłada odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych na terenach miejskich do 2030 roku.

Proponowane zapisy:

1. Zakaz montowania kotłów i ogrzewaczy na węgiel od 1.01.2022 r. na terenie m. st. Warszawy.

2. Zakaz eksploatacji wszystkich kotłów i ogrzewaczy na węgiel od 1.01.2024 r. na terenie m. st. Warszawy.*

*Spod zakazu powinny zostać wyłączone urządzenia zainstalowane między wejściem w życie poprzedniej uchwały antysmogowej (11.11.2017 r.), a przyjęciem nowej uchwały antysmogowej, które spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie ekoprojektu, a właściciele mogą w sposób niebudzący wątpliwości udokumentować czas instalacji.

c) Uzasadnienie uwagi (pole nr 10 formularza):

Aktualne zapisy nie przyniosą szybkiej poprawy jakości powietrza na terenie Warszawy. Dlatego oprócz szybszego zakazu dla montowania nowych urządzeń na węgiel, sugerujemy wprowadzenie analogicznych zapisów odnośnie spalania biomasy.

3. Trzecia uwaga.

a) Część uchwały do której odnosi się uwaga (pole nr 12 formularza):

Dotyczy brzmienia § 4b oraz § 4c. 2 odnoszących się do zakazu spalania paliw stałych od 1.07. 2030 r. w granicach administracyjnych m. st. Warszawy i w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego

b) Treść uwagi (pole nr 13 formularza) :

Proponowane zmiany nie przełożą się na ograniczenie spalania węgla w powiatach okalających Warszawę, gdyż instalacja nowych kotłów na węgiel będzie możliwa aż do 30.06.2030 r., a potem urządzenia te będą mogły być wykorzystywane aż do śmierci technicznej, czyli przez kolejne 10-15 lat. Tego typu podejście jest niezgodne z Polityką Energetyczną Państwa czy nawet strategią prezentowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który już od 1.1.2022 roku przestanie udzielać dotacji na kotły węglowe. Proponowane zapisy nie ograniczą również spalania biomasy – nowe instalacje spalające drewno czy pellet będą mogły powstawać do 30.06.2030 roku, a następnie być wykorzystywane do śmierci technicznej, czyli kolejne 10-15 lat, a w przypadku kominków dłużej. Spalanie biomasy to równie ważne źródło emisji pyłu PM2,5, jak spalanie węgla. Szacuje się, że w skali kraju spalanie biomasy odpowiada za emisję 21% pyłu PM2,5, a spalanie węgla za 27%.

Proponowane zapisy:

1. Wprowadzenie na terenie m. st. Warszawy zakazu instalacji nowych kotłów i ogrzewaczy na biomasę od 1.1.2022 r. oraz całkowity zakaz eksploatacji wszystkich kotłów i ogrzewaczy na biomasę od 1.1.2024 roku. *

*Spod zakazu powinny zostać wyłączone urządzenia zainstalowane między wejściem w życie poprzedniej uchwały antysmogowej (11.11.2017 r.), a przyjęciem nowej uchwały antysmogowej, które spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie ekoprojektu, a właściciele mogą w sposób niebudzący wątpliwości udokumentować czas instalacji.

2. Wprowadzenie na terenie powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, warszawski zachodni oraz wołomiński zakazu instalacji nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel od 1.1.2022 r. oraz całkowity zakaz eksploatacji wszystkich kotłów i ogrzewaczy na węgiel od 1.1.2030 r.

3. Na terenie powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, warszawski zachodni oraz wołomiński zaostrzenie wymagań dla nowych kotłów na biomasę, instalowanych po 1.1.2022 r.: emisja pyłu na poziomie maksymalnie 20 mg/m3 oraz automatyczne podawanie paliwa (z wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno).

4. Na terenie powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, warszawski zachodni oraz wołomiński zaostrzenie wymagań dla nowych kominków/ogrzewaczy na biomasę, instalowanych po 1.1.2022 r.: spalanie paliwa zachodzi w instalacjach z zamkniętą komorą spalania, spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 oraz  spalanie zachodzi w instalacjach wyposażonych w termostatyczny regulator dostarczania powietrza do procesu spalania dedykowany dla użytkowanego urządzenia, z kodowanym dostępem do ustawień.

5. Na terenie powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, warszawski zachodni oraz wołomiński wprowadzenie zakazu paliw stałych w nowo budowanych budynkach, które powinny być wyposażane w bezemisyjne źródła ciepła.

c) Uzasadnienie uwagi oraz proponowanych zapisów (pole nr 14 formularza):

Pozostawienie tak długiego okresu przejściowego (do 2030 r.), podczas którego możliwe będzie montowanie nowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe i ich bezterminowe użytkowanie może podziałać jako niezamierzona zachęta do ich instalowania. Obszar warszawski stołeczny NUTS2 jest terenem podlegającym intensywnej urbanizacji, tym bardziej zależy nam na jak najszybszej redukcji przyrostu ilości urządzeń do spalania paliw stałych. Dlatego postulujemy wprowadzenie zakazu montowania urządzeń na paliwa stałe w nowobudowanych budynkach, szybkiego zakazu dla montowania kotłów węglowych oraz zaostrzenia wymagań dla kotłów i ogrzewaczy na biomasę. Wzorem Krakowa postulujemy także by Warszawa zakazała spalania biomasy równolegle ze spalaniem węgla (2024). Mamy nadzieję, że w ślad za nią, na własne życzenie pójdą inne gminy, posiadające większe ambicje lub borykające się ze znaczącymi emisjami ze spalania biomasy. Całkowity zakaz spalania biomasy obejmujący obszar warszawski stołeczny NUTS2 uważamy za zbyt ryzykowny. Obawiamy się, że tak radykalne zapisy będą trudne do wdrożenia na terenach wiejskich (niezgazyfikowanych), gdzie mogą napotkać na trudności natury technologicznej oraz społecznej.

Poprzedni artykułDramatyczny spadek tempa wymiany kopciuchów w Małopolsce!
Następny artykułZostaw samochód w domu – warszawscy aktywiści ruszają z kampanią antysmogową