Plenerowe obiekty sportowe powinny w czasie ferii informować o jakości powietrza

Jesienią 2017 roku wyposażyliśmy w tablice edukacyjne – wskaźniki smogu wszystkie żłobki i przedszkola w regionie. 24 stycznia w takie tablice wyposażyliśmy plenerowe obiekty sportowe z których intensywnie korzystać będą dzieci podczas nadchodzących ferii zimowych.

Jesienią 2017 roku wyposażyliśmy w tablice edukacyjne – wskaźniki smogu wszystkie żłobki i przedszkola w regionie. Dzięki nim placówki te mogą na bieżąco informować personel, dzieci oraz rodziców o jakości powietrza na zewnątrz. Jakość powietrza określana jest na podstawie stężenia w powietrzu szkodliwego pyłu zawieszonego PM10, którego średniodobowe stężenie nie powinno przekraczać 50 μg/m3. 

24 stycznia w takie tablice wyposażyliśmy plenerowe obiekty sportowe z których intensywnie korzystać będą dzieci podczas nadchodzących ferii zimowych. Dla łatwej identyfikacji jakości powietrza na tablicach – wskaźnikach smogu na białym polu wystarczy, że kierownik obiektu umieści wymienne „wkłady” w postaci odpowiednio przyciętych i przypinanych np. pinezkami kolorowych kartek: zielona, żółta, czerwona i czarna. Tablica zawiera również czytelne zalecenia jak zachować się przy występującej w danym dniu jakości powietrza, czy można ślizgać się na lodowisku czy lepiej zostać w domu. Informacje aktualnym stanie powietrza i stężeniu szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 można znaleźć między innymi na stronach monitorującej w regionie jakość powietrza instytucji: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: www.powietrze.katowice.wios.gov.pl  .   Bardzo wygodne jest pobranie na telefon komórkowy jednej z aplikacji mobilnych: JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE, KANAREK, SMOGOSMOK lub ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA KRK, dzięki którym w jasny i przejrzysty sposób kierownicy obiektów będą mogli codziennie i szybko sprawdzić bieżący stan jakości powietrza w okolicy ich obiekty sportowego. Zachęcamy do korzystania rodziców z wskazań monitoringu stanu powietrza i organizowaniu zabaw na zewnątrz tak, by uniknąć narażania dzieci na niebezpieczeństwo związane z przebywaniem na zewnątrz kiedy przekroczona jest bezpieczna dla zdrowia norma szkodliwego pyłu zawieszonego PM10.

W tablice informacyjne o jakości powietrza wyposażyliśmy w dniu dzisiejszym:

– Stok narciarki na Górce Środulskiej w Sosnowcu

– ślizgawkę w dzielnicy Zagórze w Sosnowcu

– ślizgawkę przy Urzędzie Miasta w Sosnowcu

– ślizgawkę na Manhattanie w Dąbrowie Górniczej

– ślizgawkę na terenie OSiR w Będzinie

– ślizgawkę w dzielnicy Piaski w Będzinie