Walka ze smogiem coraz powszechniejsza – Wielkopolska ma uchwałę antysmogową

To już siódme województwo, w którym przyjęto uchwałę antysmogową. Proces przyjmowania uchwał dla województw, który zapoczątkowano w Małopolsce 23 stycznia 2017 roku konczy się w tym roku na Wielkopolsce, która przyjęła podobną uchwałę 18 grudnia.

„Celem zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko,na obszarze województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem Miasta Poznania oraz Miasta Kalisza, wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, określone niniejszą uchwałą” tak rozpoczyna się pierwszy paragraf uchwały antysmogowej dla Wielkopolski.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2018 r. i wprowadza zakaz stosowania bardzo drobnego miału, węgla brunatnego i flotokoncentratu. Wprowadzone również ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Zakazany również będzie ruszt awaryjnego oraz możliwość jego zamontowania.
Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

  • do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych

  • do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Specjalna komisja przy Urzędzie Marszałkowskim opracowała raportu analizujący stan powietrza w województwie. Według jego zapisów jakość powietrza w Wielkopolsce pozostawia wiele do życzenia. Według raportu w 135 gminach w Wielkopolsce został naruszony standard jakości powietrza, natomiastw 217 gminach został przekroczony poziom docelowy dla benzo(a)pirenu.

Poprzedni artykułPolski Alarm Smogowy nagrodzony za najlepszą ogólnopolską kampanię
Następny artykułGierałtowicki Alarm Smogowy