II Konferencja Zagłąbiowski Okrągły Stół Dla Czystego Powietrza

23go marca w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom niskiej emisji i smogu w Zagłębiu Dąbrowskim. Konferencję pod nazwą „II Zagłębiowski Okrągły stół dla czystego powietrza” zorganizował  Zagłębiowski Alarm Smogowy.

Spotkanie zgromadziło naukowców, pracowników instytutów badawczych, ekspertów, radnych z regionu, działaczy organizacji pozarządowych i zwykłych mieszkańców zainteresowanych zagadnieniem przewodnim konferencji. Dyskutowano o przyczynach i skutkach problemu znacznych zanieczyszczeń powietrza w sezonie grzewczym, programach poprawy stanu powietrza oraz o problemach z jakimi spotykają się głównie władze samorządowe w walce z niską emisją w ich miastach i gminach.

Ta zima pokazała ze problem smogu nie zanika, jest obecny i nasila się gdy zima jest po prostu typową Polska zimą. W tym roku smog dotarł również do Warszawy i pokazał że nie jest problemem tylko Krakowa. Borykają się  z nim duże zagłębiowskie miasta, małe zagłębiowskie miasteczka i zagłębiowskie wioski. Smog niszczy zdrowie wszystkich równo i to bez względu na barwy polityczne. Aby go redukować skutecznie i szybko potrzeba działań realnych nie pozorowanych, potrzeba działań wspólnych na poziomie władz krajowych i samorządowych. Trzeba o smogu mówić cały rok. – powiedział Rafał Psik z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego otwierając Konferencję.

Kilka incydentów smogowych w styczniu i w lutym 217 pokazało że ulegający poprawie stan powietrza w poprzednich latach był tylko wypadkową coraz cieplejszych zim. Podkreślili to w swych wystąpieniach między innymi przedstawiciel WIOŚ Norbert Grzechowski i dyrektor wydziału Ekologii Urzędu Marszałkowskiego Łukasz Tekeli.

Zwiększona umieralność z powodu chorób układu oddechowego oraz chorób układu krążenia, zwiększona częstość porad w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) oraz placówkach opieki ambulatoryjnej z powodu zaostrzenia chorób przewlekłych układu oddechowego, zwiększona częstość ostrych incydentów wieńcowych, zaburzeń rytmu, powikłań zakrzepowo-zatorowych, dotyczących układu krążenia, zwiększona częstotliwość porad w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z powodu ostrych infekcji  układu oddechowego to wg dr hab. Nauk med. Renaty Złotkowskiej z Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu główne skutki krótkotrwałych i ostrych epizodów smogowych , których mieliśmy ostatniej zimy kilka  w regionie Zagłębia dąbrowskiego.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła debata w Panelu Prezydenckim którą poprowadził Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, wzięli w niej udział: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec,  Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej Damian Rutkowski oraz Zastępca Prezydenta Sosnowca Krzysztof Haładus. Samorządowcy zwracali uwagę na konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych na zupełne wyeliminowanie z użycia wszystkich  nie ekologicznych kotłów z czym bez wsparcia zewnętrznego nie będą sobie mogli poradzić, braku przepisów eliminujących z użycia niskojakościowe węgle.  Marszałek Dąbrowa poinformował, że uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego zostanie przyjęta na sesji nadzwyczajnej sejmiku 7 kwietnia, wprowadzi ona zakaz stosowania paliw takich jak muły czy flotokoncentraty oraz etapowo do 2027 roku wyeliminuje z użycia w domach kotły ‘kopciuchy”. Prezydenci i burmistrzowie nie widzieli potrzeby zawiązywania regionalnej grupy dla współpracy dla wspólnych działań dla eliminowania niskiej emisji.

W podsumowaniu panelu Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec potwierdził gotowość zorganizowania wspólnie z Zagłębiowskim Alarmem Smogowym III Konferencji w marcu 2018 roku w Czeladzi w Kopalni Kultury.