​Rekord zanieczyszczenia powietrza w Polsce w styczniu – Brzeszcze, gmina premier Szydło

Najwyższe stężenie miesięczne pyłu PM10 spośród wszystkich 180 stacji pomiarowych w Polsce odnotowano w… Brzeszczach. Gmina, w której mieszka premier Szydło odnotowała średnie stężenie miesięczne pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 202 ug/m3. Żadna z pozostałych stacji pomiarowych w kraju nie miała tak wysokich średniomiesięcznych odczytów zanieczyszczenia.

Styczniowy odczyt w Brzeszczach to ogólnopolski rekord, który dowodzi że smog dociera również do tysięcy małych miejscowości. Brzeszcze zamieszkuje ok. 11500 osób.

Na początku stycznia na posiedzeniu Komisji Ekonomicznej Rady Ministrów zaproponowano pakiet działań prowadzący do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Cieszymy się z zainteresowania rządu walką ze smogiem – mówi Andrzej Guła – lider Polskiego Alarmu Smogowego. W ostatnich dniach Ministerstwo Energii przedłożyło do konsultacji projekt rozporządzenia norm na węgiel. Niestety, projekt ten dopuszcza do obrotu węgiel złej jakości o wysokiej zawartości wilgoci, siarki i popiołu, a rozporządzenie w obecnym kształcie – zdaniem ekspertów – nie doprowadzi do poprawy jakości powietrza w kraju. Spodziewamy się, jako strona społeczna, że dalsze prace w ME doprowadzą do poprawy wadliwych zapisów w rozporządzeniu i określą parametry za

Zanieczyszczenie powietrza w Brzeszczach mierzy stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Podczas rekordowych dni dobowe stężenia w Brzeszczach wynosiło 428 ug/m3 (10.01.2017) – to 854% normy! Pyłomierz zlokalizowany przy ulicy Kościelnej wskazał 202 ug/m3 średniej miesięcznej zawartości pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Podczas całego stycznia aż przez 24 dni odnotowano przekroczenia dobowego stężenia dopuszczalnego wynoszącego 50 ug/m3. Według norm jakości powietrza liczba takich dni w ciągu całego roku nie powinna przekraczać 35.

W styczniu przez 8 dni w Brzeszczach przekroczony został próg alarmowania o smogu – 300 ug/m3. W Polsce obowiązuje najwyższy próg alarmowania społeczeństwa o zagrożeniu spośród państw Unii Europejskiej. We Francji do ogłoszenia „wielkiego smogu” oraz stanu alarmowego wystarczy 80 ug pyłu PM10 na m3 powietrza.

Wiele miejscowości w Małopolsce zarejestrowało potężne przekroczenia norm. Niemal we wszystkich średnie miesięczne znacząco przekroczyły poziom, który w wielu krajach Europy Zachodniej i południowej spowodowałby ogłoszenie alarmu smogowego i podjęcie drastycznych działań. W zasadzie we wszystkich, w których zlokalizowane są stacje pomiarowe zarejestrowano zaledwie po kilka dni bez przekroczeń. Bardzo źle było na przykład w Nowym Targu, gdzie z powodu wysokich stężeń pyłomierze regularnie odmawiają współpracy.

W gminie Brzeszcze mieszka premier Beata Szydło. W latach 1998 – 2005 była też burmistrzem miasteczka. Gminę zamieszkuje 11474 osoby.

 

 

 

 

Poprzedni artykułPrelekcja dla rodziców dzieci Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Następny artykułKAS wydał książkę o wpływie smogu na zdrowie. Autorami są znani specjaliści