Najbardziej toksyczne miasta w Polsce – dane z raportu GIOŚ

Najnowszy raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie pozostawia złudzeń. Poprawę jakości powietrza zawdzięczamy pogodzie. Główną przyczyną – gospodarstwa domowe.

Według raportu GIOŚ za rok 2015 powietrze w Polsce nie uległo znaczącej poprawie. Odnotowano wprawdzie, cyt. „Nieznaczne zmiany wyników rocznej oceny jakości powietrza dla pyłu PM 10 w ostatnich latach „ ale „należy je wiązać przede wszystkim z różnicami warunków meteorologicznych w kolejnych latach.

Raport opisuje sytuację, o której w Polskim Alarmie Smogowym mówimy od lat. Jego wyniki nie zaskakują. Zatrważające jest, że powietrze w Polsce – mimo że najgorsze w Europie – nie ulega poprawie – powiedział Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Minął kolejny rok, a raport GIOŚ nie pokazuje poprawy sytuacji.

W każdym z przypadków analizy przyczyn zanieczyszczenia powietrza to właśnie spalanie paliw stałych w gospodarstwach domowych jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do fatalnej jakości powietrza w Polsce. Niestety, jesteśmy skazani na oddychanie toksynami i pyłami zawieszonymi – dodaje.


Wykaz 10 miast, w których wystąpiło największe dobowe stężenie pyłu PM10 w µg/m3 (mikrogramach na metr sześcienny), rok 2015, wartość dopuszczalna – 50 µg/m3, źródło: GIOŚ

 1. Pszczyna – 321 µg/m3

 2. Grudziądz – 286 µg/m3

 3. Rybnik – 279 µg/m3

 4. Knurów – 271 µg/m3

 5. Zabrze – 260 µg/m3

 6. Kraków, Aleje – 265 µg/m3

 7. Katowice – 248 µg/m3

 8. Częstochowa – 245 µg/m3

 9. Gliwice – 244 µg/m3

 10. Myszków – 239 µg/m3


  Wykaz 10 miast, w których wystąpiło najwięcej dni z przekroczeniem dobowego stężenia dopuszczalnego PM10, rok 2015, dopuszczalna liczba dni – 35, źródło: GIOŚ

1. Kraków, Aleje – 200

2. Bogatynia – 172

3. Opoczno – 152

4. Kraków, ul. Bulwarowa – 120

5. Nowy Sącz – 118

6. Pszczyna – 117

7. Wodzisław Śląski – 112

8. Gliwice – 110

9. Nakło – 109

10. Łódź – 107


Wykaz 13 miast, w których wystąpiło największe średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w ng/m3, (nanogramach na metr sześcienny), rok 2015, wartość dopuszczalna – 1 ng/m3, źródło: GIOŚ

 1. Opoczno – 15,6 ng/m3

 2. Nowa Ruda – 15,3 ng/m3

 3. Nowy Sącz – 12,0 ng/m3

 4. Tomaszów Mazowiecki -11,2 ng/m3

 5. Zdzieszowice – 11,0 ng/m3

 6. Rybnik – 10,5 ng/m3

 7. Kościerzyna – 9,8 ng/m3

 8. Godów – 9,2 ng/m3

 9. Tuchów – 9,0 ng/m3

 10. Łódź – 8,7 ng/m3

 11. Zabrze, Nakło – 8,6 ng/m3

 12. Kraków – 8,3 ng/m3


  Dane z Raportu GIOŚ:

Pył zawieszony PM10

W prawie wszystkie aglomeracjach w Polsce odnotowano przekroczenia zanieczyszczenia pyłem PM10. Jedynym miastem, w których powietrze było zgodne z normami był Szczecin. Jeśli chodzi o większe obszary, to spośród 16 dużych stref w Polsce aż w 14 zanieczyszczenie przekroczyło normy, Wyjątkiem były strefy: lubuska i podlaska.

Główną przyczyną tego stanu jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania domów – aż 83.3% udziału procentowego pyłu PM10, kolejna to transport w centrach miast – 7,4%.

Benzo(a)piren

Zanieczyszczenie rakotwórczym benzo(a)pirenem wstąpiło aż w 44 z 46 stref pomiarowych. Jedynie Koszalin i Olsztyn cieszyły się powietrzem spełniającym normę czystości.

Jak czytamy w raporcie: „powtarzający się co roku problem z dotrzymaniem wartości normatywnych stężeń benzo(a)pirenu (BAP) w Polsce wynika głównie ze struktury źródeł energii wykorzystywanych na potrzeby indywidualnego ogrzewania budynków.”

Przyczynami zanieczyszczenia BAP jest indywidualne ogrzewanie budynków 77,9%, koksownie – 15,2% i transport drogowy – 5,3%.

Pył zawieszony PM2.5

Podobna struktura zanieczyszczenia powietrza występuje w przypadku zanieczyszczenia pyłem PM2.5. Główną przyczyna zanieczyszczenia jest spalanie poza przemysłem – 49,7%, transport drogowy – 13,5% oraz produkcja energii – 10%.

W tej kategorii największy udział ma emisja z sektora komunalno-bytowego, w tym przede wszystkim związana z ogrzewaniem budynków. Źródłem emisji są w tym sektorze zwykle liczne, niskie kominy zlokalizowane na obszarach zabudowy

 

Poprzedni artykułList otwarty Polskiego Alarmu Smogowego do Pani Premier Beaty Szydło
Następny artykułSztalugami i pastelami w smog