Czy Czeladz może oddychać czystym powietrzem – sprawozdanie z debaty.

W pięknych wnętrzach Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi 12 listopada odbyła się debata w ramach kampanii społeczniej #ZaglebieBezSmogu – „Czeladz – smog w miastach Zagłębia Dąbrowskiego”.

Czy w Czeladzi z powietrzem jest na tyle źle że trzeba organizować debaty? Zastanawiał się prowadzący spotkanie Rafał Psik z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego, jednocześnie przypomniał kilka oczywistych danych pozyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. W Czeladzi  corocznie przekroczone są znacznie stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 oraz rakotwórczego Benzo(alfa)pirenu. Głównym źródłem pochodzenia tych szkodliwych substancji jest spalanie w domowych kotłach  paliw stałych takich jak węgiel i drewno. Dodatkowe szkodliwe substancje jak dioksyny czy metale ciężkie emitują do powietrza dodatkowo ci mieszkańcy Czeladzi którzy spalają śmieci.

Zagłębiowski Alarm Smogowy, organizator debaty do rozmowy o tym jak zapewnić czyste powietrza dla Sosnowca zaprosił Rafal Derewecki z Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzadu Miasta Czeladz, st. insp. Waldemara Spyrke i mł. insp. Łukasza Szczypińskiego ze Straży Miejskiej w Czeladzi, Ryszarda Mochę z biura doradców energetycznych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Mareka Sztukę z Tauron  Ciepło oraz Krzysztofa Olszaka z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego.

Miasto Czeladź posiada aktywny program dopłat do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Budżet dopłat na rok 2016 wynosił 100 tys zł, składanie wniosków już się zakończyło, ale zapraszamy w 2017 do składania wniosków w nowym miejskim budżecie – zachęcał Rafał Derewecki z Urzędu Miasta Czeladź. Wysokość dopłaty do wymiany źródła ciepła to zaledwie 1.000zł. Dopłaty z UM Czeladź można łączyć z tymi oferowanymi przez WFOŚiGW z Katowic. Ryszard Mocha z tej instytucji gorąco zachęcał do korzystania z darmowych usług ich doradców energetycznych celem dobrania optymalnego technicznie i kosztowo rozwiązania wymiany źródła ciepła

Czeladzka Straż Miejska dysponuje pełnomocnictwem burmistrza do dokonywania kontroli palenisk. Przedstawiciele Straży Miejskiej, zapewnili, że będą reagować na każde telefoniczne i pisemne zgłoszenie podejrzenia spalania odpadów. Niestety Czeladzka Straż Miejska nie pobiera próbek popiołu do analizy na potwierdzenie spalania odpadów w kotle.

W roku 2016 wymieniono w Czeladzi około 80 kotłów na ekologiczne, w tym tempie zajmie nam około 40 lat wymiana wszystkich kotłów na paliwa stałe w mieście i pozbycie się smogu – podkreślił Rafał Psik z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego – Program dopłat zapewniający mieszkańcowi dotację w wysokości 1.000zł, jest niewystarczającą kwotą, powoduje że stare kotły wymieniają tylko te osoby które i tak zamierzały go wymienić. Potrzebujemy szybkich  zmian ustawodawstwa przez władze centralne: zakazu sprzedaży niskojakościowych paliw stałych dla odbiorców indywidualnych oraz zakazu sprzedaży pozaklasowych kotłów „kopciuchów” – kontynuował Rafał Psik.

Krzysztof Olszak z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego przedstawił słuchaczom zaprezentowane przez Marszałka Województwa właśnie w tym dniu główne złożenia uchwały antysmogowej. Zakaz palenia mułem, flotem i węglem brunatnym, czyli "paliwem" w znacznej części odpowiedzialnym za smog. Zakaz stosowania w nowych budynkach kotłów poniżej klasy emisyjnej 5. Oraz systematyczną wymianę kotłów pozaklasowych przy pomocy środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu, ze środków unijnych oraz z budżetów samorządów lokalnych.

Głosy słuchaczy z sali dotyczyły niewystarczającego informowania mieszkańców o stanie powietrza w mieście oraz niskiego poziomu dopłat do wymiany ogrzewani na ekologiczne. Problemem jest również bardzo wolno postępująca rozbudowa sieci ciepłowniczej.  

 

Poprzedni artykułSztalugami i pastelami w smog
Następny artykułPorozmawiajmy o czystym powietrzu dla Będzin