Badamy powietrze w małopolskich miejscowościach – RAPORT

W ramach akcji pomiarowej prowadzonej przez Radio Kraków oraz Polski Alarm Smogowy przeprowadzono pomiary stężeń pyłów zawieszonych PM10 w dziewięciu miejscowościach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa.

Oto główne wnioski z raportu o zanieczyszczeniu powietrza. Autorem raportu jest dr inż. Jakub Bartyzel.

Pełny raport można znaleźć TUTAJ

Kampania pomiarowa podzielona była na trzy części. W pierwszej części w okresie od 31.10.2016 r. do 11.11.2016 r. pyłomierze zainstalowane zostały w miejscowościach: Liszki, Niepołomice-Podłęże, Zielonki. Kolejny etap pomiarów od 14.11.2016 r. do 25.11.2016 r. prowadzony był w miejscowościach: Mogilany, Wieliczka, Zabierzów. Ostatnia części akcji prowadzona była od 28.11.2016 r. do 09.12.2016 r. w miejscowościach: Igołomia-Wawrzeńczyce, Słomniki, Skała.

Głównym celem opracowania była interpretacja otrzymanych wyników pomiarów pyłu zawieszonego, z uwzględnieniem wartości występujących na stacjach pomiarowych należących do WIOŚ w Krakowie oraz warunków meteorologicznych (temperatura powietrza, prędkości i kierunek wiatru) panujących podczas prowadzenia pomiarów. Wartości średniogodzinne, pomiarów w ramach kampanii, zostały podane wraz z rozrzutem wartości w obrębie jednej godziny, równym jednemu odchyleniu standardowemu wartości średniej, liczonej ze średnich 5-minutowych. Na wykresach wartości średniogodzinnych przedstawiono również kierunek wiatru dla danej godziny mierzony na stacji ZFŚ. Dodatkowo załączono analizy korelacji pomiędzy mierzonymi średniogodzinnymi stężeniami pyłu zawieszonego PM10 a prędkościami wiatru.

Z prowadzonych obserwacji wnioskować można, iż podczas występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie prędkości wiatru, inwersje temperatur) stężenia pyłów zawieszonych w miejscowościach, w których prowadzone były pomiary w ramach akcji, przekraczają wartości mierzone na stacjach WIOŚ w Krakowie. W okresach o wysokich prędkościach wiatrów (powyżej 4/ms). Wartości obserwowane w Krakowie oraz w otaczających miejscowościach są do siebie zbliżone i prezentują tło regionalne. Sytuacje, gdy stężenia mierzone w Krakowie są wyższe niż w otaczających miejscowościach występują głównie przy umiarkowanych prędkościach wiatrów, co może świadczyć o „przewietrzaniu” miejscowości położonych powyżej Doliny Wisły (w której znajduje się stolica Małopolski). W miejscowościach takich jak Skała, Słomniki, Zabierzów i Liszki widać wyraźnie wpływ dużego zagęszczenia lokalnych emiterów pyłów zawieszonych.

Wykresy korelacji pomiędzy mierzonymi wartościami stężeń pyłów zawieszonych PM10 a występującymi prędkościami wiatrów (por. rys. 10 – 12), wskazują, iż w większości miejscowości wartości ekstremalne stężeń pyłów zawieszonych występują przede wszystkim dla wiatrów o prędkości niższej niż 1 – 2 m/s. Wyjątkiem jest miejscowość Skała, gdzie wartości powyżej 200 μg/m3 występują również dla wyższych wartości prędkości wiatru. Powyższa obserwacja może być tłumaczona bardzo wysokim zagęszczeniem emiterów w miejscowości.

Poprzedni artykułKawiarenka Obywatelska – Smog w Sosnowcu
Następny artykułEuropa broni się przed smogiem, Polacy trują się dalej