Debata o smogu na Kongresie Regionów we Wrocławiu

Na VII Kongresie Regionów we Wrocławiu odbyła się debata dotycząca zanieczyszczenia komunikacyjnego i niskiej emisji oraz roli samorządów w poprawie jakości powietrza.

W debacie, która miała miejsce 27 października 2016 r. udział wzięli: Weronika Piestrzyńska – Health & Environment Alliance, Krzysztof Smolnicki – Dolnośląski Alarm Smogowy oraz Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

W czasie debaty omówiono problem zanieczyszczenia powietrza w miastach, których przyczyną jest niska emisja oraz komunikacja samochodowa. Omówiono również wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Stwierdzono, że bez wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych ograniczenie zanieczyszczenia powietrza będzie bardzo trudne. Konieczne jest uchwalenie uchwał antysmogowych dla najbardziej zanieczyszczonych regionów Polski oraz wprowadzenie norm na paliwa stałe pod kątem ich szkodliwości dla ludzi i środowiska. Andrzej Guła mówił o konieczności wprowadzenia w Polsce przepisów normujących emisyjność kotłów na paliwa stałe.

W czasie dyskusji podkreślono istotną rolę samorządów we wprowadzeniu odpowiednich uchwał antysmogowych. Tzw. poprawka antysmogowa podpisana uchwalona w październiku 2015 r. daje samorządom bardzo szerokie uprawnienia pozwalające na poprawę jakości powietrza na ich terenie. Skorzystać z tej poprawki zamierza Sejmik województwa dolnośląskiego, który rozważa wprowadzenie uchwały antysmogowej na całym terenie województwa.

Poprzedni artykułNie pal liści – nie truj nas!
Następny artykułFachowy portal o smogu – SmogLab.pl już działa