Obywatelski projekt ws. poprawy jakości powietrza

16 maja br. o godz. 11.00 na placu Kwiatowym, komitet inicjatywy uchwałodawczej wraz z grupą wolontariuszy i społeczników z fundacji Napraw Sobie Miasto i Katowickiego Alarmu Smogowego przekazał przedstawicielom rady i urzędu miasta projekt uchwały w sprawie walki ze smogiem, informację o projekcie Indeks #czystepowietrze w Katowicach oraz list otwarty do Prezydenta Miasta Katowice dr Marcina Krupy. 

Od 14 marca br., pod projektem uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza w latach 2017-2027 podpisało się ponad dziewięćset mieszkańców Katowic. Społecznicy proponują: 

  1. zapewnienie w budżecie Miasta Katowice na lata 2017-2027 kwoty łącznej 30 mln zł (3 mln zł rocznie) na wymianę systemów ogrzewania   

  1. zapewnienie w budżecie Miasta Katowice na lata 2017-2027 kwoty łącznej 1 mln zł na realizację zadania pod nazwą: „Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem niskiej emisji”, związanego z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji kwotę łączną 1 mln zł (corocznie 100 tyś zł)  

  1. przygotowanie i wdrożenie w latach 2016-2017 systemu informowania mieszkańców miasta Katowice o przekroczeniu norm jakości powietrza w Katowicach     

W ramach projektu "Indeks #czystepowietrze w Katowicach – system alarmowania o stanie jakości powietrza w Katowicach" ma powstać system alarmowania o stanie jakości powietrza w mieście. W 33 miejscach publicznie dostępnych (publiczne szkoły podstawowe, rynek w Katowicach) na terenie całego miasta, na dużych ekranach sprawdzić będzie można aktualny i prognozowany stan jakości powietrza. Społecznicy przygotowali specjalne grafiki, ułatwiające zrozumienie przedstawianych danych (np. uśmiechniętej lub zasmuconej "buźki", z wykorzystaniem infografik). Będzie to faza pierwsza prac w  ramach przygotowania Indeksu #czystepowietrze w Katowicach. 

W liście otwartym zwrócono się z wnioskiem o powołanie katowickiego forum na rzecz czystego powietrza. Zadaniem uczestników forum byłoby wypracowanie wieloletniego, kompleksowego programu działań, w które zaangażowany będzie nie tylko urząd miasta, radni, przedsiębiorcy, regionalne służby ochrony powietrza, organizacje pozarządowe, ale również sami mieszkańcy, np. poprzez włączenie przedstawicieli rad dzielnicowych.  

Poprzedni artykułMałe miejscowości – wielki smog (wywiad z Fundacją Planeta)
Następny artykułWrocławianie coraz gorzej oceniają jakość powietrza i prezentują większą motywację na rzecz zmiany!