Badamy powietrze w Skale 3.03 – 17.03.2016

Z analizy wynika, że przez wszystkie dni (15/15) odnotowano przekroczenia normy 50 µg/m3. Poziom 100 µg/m3, tj. dwukrotne przekroczenia dopuszczalnych średniodobowych stężeń, został odnotowany przez 8 na 15 dni pomiarów.

Pyłomierz został ustawiony na prośbę mieszkańców gminy Skała na balkonie (I piętro budynku jednorodzinnego) w ścisłym centrum miasta. Pomiary wykonano w trakcie końcowej części sezonu grzewczego (pierwsza połowa marca), przy stabilnej pogodzie. Wyniki dla lokalizacji podano w zestawieniu z obowiązującą w Polsce normą (średniodobowe stężenie PM10 do 50 µg/m3), oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Badanie jakości powietrza w gminie Skała obejmuje 15 dni pomiarów z czego dwie skrajne daty (03.03 oraz 17.03.2016) to niepełne 24h mierzonych stężeń. Wyniki zostały zaprezentowane na wykresie, który przedstawia wartości średniodobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do obowiązującej normy krajowej (max. 35 dni w ciągu roku z przekroczeniem 50 µg/m3). Ostateczne wyniki są niepokojące. Z analizy wynika, że przez wszystkie dni (15/15) odnotowano przekroczenia normy 50 µg/m3. Poziom 100 µg/m3, tj. dwukrotne przekroczenia dopuszczalnych średniodobowych stężeń, został odnotowany przez 8 na 15 dni pomiarów. Najwyższe średniodobowe stężenia (ponad 300% normy) odnotowano w ostatnich dwóch dniach pomiarów (16-17.03.2016). Pył zawieszony PM10 osiągnął wtedy poziomy kolejno 188 µg/m3 i 218 µg/m3. Stężenia w przedziale od 141 – 200 µg/m3, zgodnie z polskim indeksem jakości powietrza, oznaczane są kolorem czerwonym jako kategoria zła.

Wykres obrazuje poziom stężeń pyłu PM10 w rozkładzie godzinowym. Czerwona linia to średniogodzinne wahania stężeń pyłu PM10, natomiast niebieska określa dopuszczalny poziom stężeń (50 µg/m3). Średniogodzinny rozkład stężeń ujawnia pewną zależność, która występowała również podczas pomiarów dokonywanych przez PAS w gminach górskich (np. Białka, Bukowina Tatrzańska). Najwyższe godzinne stężenia PM10 występują wieczorem (18:00 – 22:00) w momencie rozpalania, bądź też dorzucania do kotłów paliwa stałego. Wtedy to pyłomierz rejestrował bardzo wysokie chwilowe stężenia sięgające w niektórych dniach od około 400 µg/m3 (06.03.2016) aż do 675 µg/m3 w dniu 16.03.2016 o godzinie 19:00! Tak wysokie odczyty stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców dlatego też zaleca się ograniczenie przebywania na zewnątrz do niezbędnego minimum, oraz całkowity brak aktywności sportowej. Dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, oraz osoby z grup ryzyka (np.: astma, choroby serca) powinny zachować szczególna ostrożność. Zgodnie z indeksem jakości powietrza gdy przekroczenia przekraczają 200 µg/m3, jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym (źródło: GIOS., jw.)

Poprzedni artykułKomisja Uzdrowiskowa – spotkanie z p. Ryszardem Listwanem z WIOŚ
Następny artykułApelujemy do Ministerstwa Środowiska o utrzymanie dopłat do wymiany pieców i termomodernizacji