PAS 08.11.2016

Zagłębiowski Alarm Smogowy z grantem na kampanie społeczną.

Zagłebiowski Alarm Smogowy zdobył grant na przeprowadzenie kampanii społecznej w ramach konkursu „Nasze powietrze”. Wniosek ZAS uzyskał czwarte miejsce w ocenie merytorycznej z spośród 38 inicjatyw z całej Polski. Dzięki pozyskanym środkom w ciągu najbliższych kilku miesięcy przeprowadzimy kampanię społeczną na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

Celem kampani będzie zmiana postaw społecznych i wzmocnie działań samorządów na rzecz redukcji zimowej niskiej emisjiW tym celu będziemy m.in. warsztaty w szkołąch i przedszkolach, spotkania i happeningi, a w marcu 2017 zorganizujemy w Dąbrowie górniczje konferncję II Zagłębiowski Stół dla Czystego Powietrza.

Program grantowy „Nasze Powietrze” realizowany jest przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej LIFE.

PAS
PAS 15.11.2019

15ty Dzień Czystego Powietrza 2020 w Zagłebiu

Wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 15 z Sosnowca świętowaliśmy 15ty Dzień Czystego Powietrza. Z tej okazji Jan Kiepura na Placu Stulecia w Sosnowcu otrzymał nową maskę antysmogową...