PAS 04.02.2017

W Zagłębiu nie mieliśmy takiego smogu od 2012 roku.

Powietrze pierwszego miesiąca 2017 roku w Zagłębiu Dąbrowskim było fatalne. Dane ze stacji pomiarowych nie pozostawiają złudzeń. Ostatnio tak źle było w 2012 roku.

Dane ze stacji mierzących poziom zanieczyszczeń są wręcz dramatyczne. Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że w styczniu w Zagłębiu oddychaliśmy powietrzem najgorszym od lat. Najwyższą średnią miesięczne stężenie pyłu PM10 odnotowano na stacji WIOŚ w Dąbrowie Górniczej , gdzie odnotowano poziom 128 µg/m3, przy dopuszczalnej normie wynoszącej 50 µg/m3.

Stężenie zanieczyszczeń w regionie było w ostatnim miesiącu szczególnie uciążliwe. Gdyby w Polsce obowiązywały poziomy paryskie w Zagłębiu mielibyśmy Alarm Smogowy ogłoszony przez 19 dni stycznia. Wg strasznie zawyżonych standardów polskich mieliśmy w styczniu dwa dni kiedy powinien być ogłoszony Alarm Smogowy.

Jak sytuacja przedstawia się na przestrzeni ostatnich lat? Ostatnio tak złym powietrzem oddychaliśmy w Zagłębiu w lutym 2012 roku, gdy średnia miesięczna wyniosła 128 µg/m3 na stacji WIOŚ w Sosnowcu.

Wróćmy do tego roku. Permanentny smog towarzyszy mieszkańcom Zagłębia od 16 stycznia. Od tego dnia dopuszczalne średnie dobowe normy stężenia pyłu PM10 przekroczone są cały czas.

PAS
PAS
PAS
PAS 15.11.2019

15ty Dzień Czystego Powietrza 2020 w Zagłebiu

Wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 15 z Sosnowca świętowaliśmy 15ty Dzień Czystego Powietrza. Z tej okazji Jan Kiepura na Placu Stulecia w Sosnowcu otrzymał nową maskę antysmogową...