PAS 17.03.2017

Warszawa Bez Smogu szkoli nauczycieli

9 marca odbyło się kolejne szkolenie o zanieczyszczeniu powietrza dla nauczycieli organizowane przez panią Urszulę Depczyk, doradcę metodycznego Warszawskiego Centrum Innowacji i Szkoleń (WCIES), pt. "Cała prawda o smogu, czyli rzetelna informacja i mądra edukacja". W spotkaniu uczestniczyło aż 113 nauczycieli z Warszawy i okolic

Konferencję rozpoczął dyrektor WCIES, pan Arkadiusz Walczak, który docenił starania Warszawy Bez Smogu w szerzeniu wiedzy o smogu wśród nauczycieli. Pierwszy kontakt z tą instytucją miał miejsce w maju ubiegłego roku, a już miesiąc później przeprowadzono szkolenie dla doradców metodycznych, a w październiku dla nauczycieli. Aktywiści zadowoleni są z możliwość dalszej współpracy i poprawy świadomości o stanie powietrza wśród osób, które będą przekazywać tę wiedzę dzieciom.

Pierwsza część, prezentowana przez przedstawicieli WBS – Monikę Daniluk, Jakuba Jędraka i Piotra Siergieja, dotyczyła problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i Warszawie.

Podczas drugiej części prowadzonej przez doktora Artura Badydę z Politechniki Warszawskiej i Kubę Jędraka z Polskiego Alarmu Smogowego poruszane były kwestie wpływu smogu na zdrowie, szczególnie dzieci.

Ostatnia część była poświęcona sposobom prowadzenia lekcji o smogu. Prezentowane były nagrania ze wskazówkami dla nauczycieli od dwóch doświadczonych osób, które lekcji o smogu przeprowadziły bardzo dużo: Magda Bąkowska z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Małgorzata Małochleb z fundacji Otwarty Plan.

Dużym powodzeniem cieszyły się materiały o smogu, które dzięki uprzejmości Krakowskiego Alarmu Smogowego udostępniono nauczycielom: broszura informacyjna o smogu i książka Smogosmok.

PAS