PAS 28.01.2016

Dokumenty do pobrania

Pliki do ściągnięcia

Analiza zdrowotna wariantów projektu Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego 2020
Apel PAS do Prezydenta Andrzeja Dudy o odblokowanie dostępu do Programu Czyste Powietrze dla ludzi uboższych
Apel PAS do ministra Kurtyki w sprawie norm dla paliw stałych
Raport - Pomiary NO2 - Warszawa i Kraków, 2019
Uwagi POP 2020 Mazowsze
Program PAS dla czystego powietrza
Badanie Remote Sensing - Kraków 2019, skrót
KOMITET WYBORCZY PSL - Plan walki ze smogiem (wybory 2019)
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Plan walki ze smogiem (wybory 2019)
KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Plan walki ze smogiem (wybory 2019)
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - Plan walki ze smogiem (wybory 2019)
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI - Plan walki ze smogiem (wybory 2019)
Podsumowanie trzeciego roku działania programu Nasze Powietrze
List Skawińskiego Alarmu Smogowego do RPO
Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych programu Czyste Powietrze.
Raport PAS: Kontrola jakości węgla. STRESZCZENIE, 26.06.2019
Raport PAS: Kontrola jakości węgla. OCENA WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW KONTROLI JAKOŚCI WĘGLA, 26.06.2019
Apel PAS do premiera Morawieckiego ws. Programu Czyste Powietrze-14-sty-2019
Realizacja Programu Czyste Powietrze-odpowiedzi-NFOŚ-WFOŚ-22-lut-2019
Raport "Poza kontrolą"
Poradnik - Jak poradzic sobie z problemem spalania smieci?
Wniosek PAS do NFOS w sprawie Programu Czyste Powietrze
Apel do Premiera_Morawieckiego
Skrót raportu "Poza kontrolą"
Podsumowanie dwóch tur badań porównawczych czujników niskokosztowych
Badania energetyczno-emisyjne podczas przeciw i współprądowej realizacji procesu spalania w kotłach komorowych różnych konstrukcji- IChPW, KAS
Wniosek PAS go GIOŚ o kontrolę obrotu podkładami kolejowymi
Stanowisko PAS w sprawie rozporządzenia dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw stałych
Stanowisko PAS w sprawie skutecznej kontroli przepisów dotyczących ochrony środowiska
List do Premiera Morawieckiego_wzmocnienie inspekcji ochrony środowiska
Skrót raportu "Domy ubóstwa"
Raport "Domy ubóstwa"
Uwagi PAS do ustawy o termomodernizacji
Sprawozdanie z badań - testy górne spalanie
Ocena wpływu zanieczyszczeń pyłowych na zewnątrz budynków na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń
Książka - Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie
List PAS do premiera Morawieckiego, 18 września 2017 r.
Stanowisko Warszawy Bez Smogu do projektu mazowieckiej Uchwały Antysmogowej
Ocena skuteczności metody spalania węgla i drewna „od góry” jako narzędzia poprawy jakości powietrza w Polsce
Wstępna analiza wyników akcji badania powietrza „Małopolska bez smogu 2016”
RAPORT Mobilne pomiary stężeń pyłów zawieszonych w obrębie Krakowa, Podhala oraz Górnego Śląska
List KAS do ArcelorMittal w sprawie awaryjnych zdarzeń - nadmiernych emisji pyłów i gazów
Wypis z Ustawy o odpadach
USTAWA o dostępie do informacji publicznej
Artykuł 225 Kodeksu Karnego
USTAWA-fragment-Prawo ochrony środowiska
Przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Poziomy informowania (PI) i alarmowe (PA) dla pyłu PM10 w państwch UE
APEL DO MINISTRA ŚRODOWISKA O UMOŻLIWIENIE SZEROKIEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI O WYSOKIM ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
Apel do ministra środowiska o rzetelne informowanie o wysokim zanieczyszczeniu powietrza
Treść poprawki Prawa Ochrony Środowiska, art. 96
Apel do Minstra Gospodarki o wprowadzenie norm jakości dla węgla
Wybrane skutki zdrowotne ekspozycji na związki z grupy dioksyn
Efekty zdrowotne ekspozycji na pyłowe zanieczyszczenia powietrza
Wpływ zanieczyszczeń powietrza w okresie prenatalnym na zdrowie i dalszy rozwój dzieci
Skutki zdrowotne ekspozycji dzieci i ich matek na związki z grupy dioksyn
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS