PAS Facebook PAS Twiter
  PAS 28.01.2016

Dokumenty do pobrania

Pliki do ściągnięcia

Ocena wpływu zanieczyszczeń pyłowych na zewnątrz budynków na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń
Książka - Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie
List PAS do premiera Morawieckiego, 18 września 2017 r.
Stanowisko Warszawy Bez Smogu do projektu mazowieckiej Uchwały Antysmogowej
Ocena skuteczności metody spalania węgla i drewna „od góry” jako narzędzia poprawy jakości powietrza w Polsce
Wstępna analiza wyników akcji badania powietrza „Małopolska bez smogu 2016”
RAPORT Mobilne pomiary stężeń pyłów zawieszonych w obrębie Krakowa, Podhala oraz Górnego Śląska
List KAS do ArcelorMittal w sprawie awaryjnych zdarzeń - nadmiernych emisji pyłów i gazów
Wypis z Ustawy o odpadach
USTAWA o dostępie do informacji publicznej
Artykuł 225 Kodeksu Karnego
USTAWA-fragment-Prawo ochrony środowiska
Przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Poziomy informowania (PI) i alarmowe (PA) dla pyłu PM10 w państwch UE
APEL DO MINISTRA ŚRODOWISKA O UMOŻLIWIENIE SZEROKIEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI O WYSOKIM ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
Apel do ministra środowiska o rzetelne informowanie o wysokim zanieczyszczeniu powietrza
Treść poprawki Prawa Ochrony Środowiska, art. 96
Apel do Minstra Gospodarki o wprowadzenie norm jakości dla węgla
Wybrane skutki zdrowotne ekspozycji na związki z grupy dioksyn
Efekty zdrowotne ekspozycji na pyłowe zanieczyszczenia powietrza
Wpływ zanieczyszczeń powietrza w okresie prenatalnym na zdrowie i dalszy rozwój dzieci
Skutki zdrowotne ekspozycji dzieci i ich matek na związki z grupy dioksyn
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS