PAS Facebook PAS Twiter
  PAS 28.01.2016

Efektywność energetyczna

Z oszacowań wynika, że ponad 70% budynków jednorodzinnych w Polsce (3,6 mln) to budynki całkowicie nieocieplone bądź też ocieplone zdecydowanie zbyt cienkimi warstwami izolacji.

Według badań przeprowadzonych przez CEM Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska, Polacy mieszkają w domach ocieplonych bardzo słabo lub wcale. Jako główne paliwo używany jest węgiel, często o bardzo niskiej jakości, którym pali się w przestarzałych piecach zasypowych charakteryzujących się niską sprawnością. Takie praktyki w znacznej mierze przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza takimi substancjami, jak pyły zawieszone czy rakotwórczy benzo[a]piren.

Dane z raportu wskazują że:

  • Niemal 70% domów jednorodzinnych w Polsce ogrzewanych jest węglem – to około 3,5 mln pieców. Znaczna większość tych instalacji (około 3 mln) to piece zasypowe– a więc technologicznie przestarzałe urządzenia o niskiej sprawności i wysokich emisjach zanieczyszczeń do atmosfery.

  • Zaledwie 17% źródeł grzewczych nie przyczynia się w znaczny sposób do zanieczyszczenia powietrza. Są to: kotły gazowe, miejska sieć ciepłownicza (MSC), ogrzewanie elektryczne czy źródła ekologiczne. Niestety badania wykazują, że również w nowych budynkach inwestorzy chętnie instalują zasypowe kotły węglowe.

  • Budownictwo jednorodzinne to w ostatnich latach intensywnie rozwijający się dział gospodarki naszego kraju. Domy jednorodzinne dominują w zabudowie mieszkalnej nie tylko na terenach wiejskich, gdzie stanowią 97% wszystkich obiektów mieszkalnych, ale również w miastach, gdzie ich udział sięga 80%..

  • W sumie w Polsce użytkowanych jest około 5 mln domów jednorodzinnych, które zamieszkiwane są przez ponad połowę obywateli kraju. Sektor ten rozwija się w dużym tempie – co roku w Polsce oddaje się do użytkowania około 70–80 tys. nowych domów jednorodzinnych. Ponad połowa wszystkich budynków wzniesiona została jednak w okresie realnego socjalizmu, a niemal co czwarty przed II wojną światową.

Wśród kotłów węglowych zainstalowanych w domach jednorodzinnych zdecydowanie dominują kotły zasypowe, charakteryzujące się bardzo wysoką emisją zanieczyszczeń pyłowych i niską sprawnością. Ich udział wynosi 88%.


Potencjał niewykorzystany to docieplenie budynków

Z oszacowań wynika, że ponad 70% budynków jednorodzinnych w Polsce (3,6 mln) to budynki całkowicie nieocieplone bądź też ocieplone zdecydowanie zbyt cienkimi warstwami izolacji.

Oszacowanie liczby domów i ich standardu ocieplenia

  • BARDZO WYSOKI STANDARD - 1,2% / 45 tys. - Zmodernizowana/nowoczesna instalacja, ocieplenie ścian minimum 15 cm, ocieplenie poddasza, okna energooszczędne trój-szybowe

  • WYSOKI STANDARD - 6,7% / 335 tys. - Zmodernizowana/nowoczesna instalacja, ocieplenie ścian minimum 11 cm, ocieplenie poddasza, okna z szybami zespolonymi

  • SREDNI STANDARD - 20,1% / 1 mln - Zmodernizowana/nowoczesna instalacja, ocieplenie ścian minimum 8–10 cm, Ocieplenie poddasza, okna z szybami zespolonymi

  • NISKI STANDARD - 34,0% / 1,7 mln - Budynki ze ścianami ocieplonymi, warstwa izolacyjna cieńsza niż 8 cm

  • BARDZO NISKI STANDARD - 38,0% / 1,9 mln - Budynki nieocieplone

PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS