Polski Alarm Smogowy Polski Alarm Smogowy PAS 01.01.2019

Styczeń 2019

Newsletter Styczeń 2019

  1. W grudniu w Katowicach odbył się Światowy Szczyt Klimatyczny. Polski Alarm Smogowy współorganizował kilka wydarzeń, które odbyły się w jego trakcie.
  2. Polski Alarm Smogowy złożył do prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek w interesie publicznym o dostosowanie Programu priorytetowego Czyste Powietrze do wymogów prawa Unii Europejskiej.
  3. Równocześnie PAS zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie koniecznych zmian do programu Czyste Powietrze.
  4. W Ministerstwie Technologii i Przedsiębiorczości odbyło się seminarium ”Kontrola palenisk domowych w Polsce. Stan obecny i konieczne zmiany”
  5. Na początku 2019 roku zaczęła działać ulga termomodernizacyjna, która pozwala odliczyć od dochodu nawet 53 tys. złotych przeznaczone na remont poprawiający stan cieplny domu.
  6. W listopadzie 2018 roku Sejm przyjął ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
  7. Nie ma zgody na złagodzenie uchwały antysmogowej dla Krakowa.
  8. Kraków wprowadził pierwszą w Polsce Strefę Czystego Transportu.
PAS