Polski Alarm Smogowy Polski Alarm Smogowy PAS 25.04.2018

Sejm - ustawa o kontroli jakości węgla o krok bliżej

Podczas posiedzenia Komisji Energetyki, 25 kwietnia posłowie jednogłośnie przyjęli w pierwszym czytaniu projekt ustawy o kontroli jakości węgla. Ta ustawa kluczowa dla poprawy jakości powietrza w Polsce może być przegłosowana przez Parlament jeszcze w tym kwartale. 

Przyjęcie projektu jest krokiem milowym w kwestii regulowania jakości węgla. Czekamy na nią od wielu lat - powiedział Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Normy jakości węgla wraz z normami emisyjnymi dla kotłów były od lat postulatami PAS. Bez tych regulacji prawnych rozmowa o poprawie czystości powietrza w Polsce nie miała większego sensu. Podczas posiedzenia Komisji Energetyki posłowie jednogłośnie przyjeli projekt ustawy o kontroli jakości paliw stałych.

Według zapewnień wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego ustawa powinna zostać przyjęta jeszcze w tym kwartale, z 14 dniowym vacatio legis, tak, aby nowe przepisy objeły tych, którzy dokonywać będą zakupu węgla na nadchodzący sezon grzewczy. Zdaniem ministra tak szybkie przyjęcie ustawy przez Parlament da rynkowi i kopalniom czas na dostosowanie się i wywoła "spokój zakupowy".

Min. Tobiszowski podkreślił, że ustawa to "zmiana cywilizacyjna" i dodał, że zakazane flotokoncentraty i muły kopalniane zostaną zastąpione paliwem lepszej jakości.

Wraz z ustawą Ministerstwo Energii zaproponuje rozporządzenie określające parametry jakości wegla, według których odbywać się będzie kontrola na składach węgla. Nie wiadomo obecnie, jakie paramety jakości znajdą się w rozporządzeniu.

To czy ustawa przyniesie realną zmianę zależeć będzie od parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Energii. Będziemy aktywnie zabiegać, by te parametry były jak najlepsze – mówi Andrzej Guła

 

PAS