Polski Alarm Smogowy Polski Alarm Smogowy PAS 01.10.2018

Październik 2018

Kurier Antysmogowy PAS Październik 2018

  1. We wrześniu ruszył rządowy program „Czyste powietrze”.
  2. Minister Energii podpisał od dawna wyczekiwane rozporządzenie wprowadzające normy jakości dla paliwa sprzedawanego do gospodarstw domowych.
  3. Alarmy Smogowe rozesłały do kandydatów startujących w wyborach samorządowych pytania dotyczące planowanych działań antysmogowych.
  4. Polski Alarm Smogowy, Dolnośląski Alarm Smogowy i Warszawa Bez Smogu złożyły wniosek do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o kontrolę procedur i praktyk gospodarowania odpadem niebezpiecznym, jakim są podkłady kolejowe.
  5. Krakowski Alarm Smogowy we współpracy z władzami Województwa Małopolskiego, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Gminą Rabka-Zdrój i Gminą Dobczyce przeprowadził badanie niskokosztowych czujników jakości powietrza.
PAS