Polski Alarm Smogowy Polski Alarm Smogowy PAS 01.05.2018

Maj 2018

Newsletter maj 2018

  1. W Sejmie trwają prace nad ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.
  2. Polski Alarm Smogowy dokonał drugiej oceny realizacji rządowego programu Czyste Powietrze
  3. Termomodernizacja
  4. 8 maja zakończyły się konsultacje społeczne zmian w rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe. 
  5. Sejmik Województwa Podkarpackiego jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową.
  6. W Krakowie testowano Smog Free Tower - wieżę mającą oczyszczać powietrze

 

 

 

 

PAS