Polski Alarm Smogowy Polski Alarm Smogowy PAS 01.07.2018

Lipiec 2018

Kurier Antysmogowy PAS Lipiec 2018

  1. W Krakowie zgłoszono projekt utworzenia pierwszej w Polsce Strefy Czystego Transportu.
  2. Senat przyjął ustawę o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw.
  3. W ciągu dwóch ostatnich lat świadomość istnienia problemu smogu w mniejszych miastach Małopolski wzrosła z 36 do 60 proc.
  4. Polski Alarm Smogowy zwrócił się w czerwcu do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o gruntowną reformę systemu inspekcji ochrony środowiska.
  5. Skawina i Kraków jako pierwsze w Polsce wdrażają programy wsparcia termomodernizacji domów jednorodzinnych, które są skierowane do najuboższych.
  6. W Mielcu odbyła się debata, w czasie której ogłoszono Niepolityczną Koalicję Przeciw Toksycznym Emisjom Przemysłowym i Niebezpiecznym Składowiskom Odpadów „Dość trucia!”.
PAS
PAS