Polski Alarm Smogowy Polski Alarm Smogowy PAS 01.04.2019

Kwiecień 2019

Newsletter Kwiecień 2019

  1. Alarmy smogowe z aglomeracji krakowskiej wręczyły petycję o pilne działania antysmogowe włodarzom gmin oraz władzom regionu.
  2. Ministerstwo Środowiska zaproponowało nowe progi alarmów smogowych. Te ustalono na tak wysokim poziomie, że alarmów nie byłoby praktycznie w ogóle.
  3. Mieszkańcy Mielca zablokowali dojazd do zakładu Kronospan. Zrobili to w akcie protestu przeciwko działaniom firmy oraz niemocy inspekcji ochrony środowiska.
  4. Skawina złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji i wymiany kotłów w 300 domach. Pieniądze mają pochodzić z programu #StopSmog.
  5. Skawińscy radni – za sprawą działań Skawińskiego Alarmu Smogowego - przyjęli uchwałę, która przybliża miasto i gminę do wprowadzenia zakazu instalowania palenisk na paliwa stałe w nowych budynkach.
  6. 128 wolontariuszy z firm tworzących program „Biznes kontra smog” w ciągu zimy przeszkoliło niemal 10 tys. dzieci i młodzieży, w zakresie dbałości o czyste powietrze i przeciwdziałania powstawaniu smogu.
PAS