PAS Facebook PAS Twiter
Polski Alarm Smogowy PAS 06.02.2016

Badamy powietrze w Muszynie, 17.11 - 29.11.2015

Czy Muszyna będzie pierwszą bezdymną gminą w Małopolsce? Władze Muszyny zapowiadają stanowczą walkę z niską emisją. A jest z czym walczyć, bo pyłomierz Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego odnotował aż sześć dni z przekroczeniem dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego (PM10).