O programie “Czyste powietrze”


Dla kogo jest program “Czyste Powietrze”?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli mieszkalnych budynków jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.


Na jaki cel można uzyskać dotację?

Wymiana starych i nieefektywnych kotłów i pieców na węgiel i drewno na nowoczesne źródła ogrzewania oraz termomodernizacja budynków (np. ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien, drzwi, rekuperacja).


Ile wyniesie dotacja?

Dotacja może wynosić:

  • do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
  • do 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
  • do 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania


Statystyki Programu

PAS przygotował narzędzie do monitorowania postępów realizacji Programu, które jest dostępne tutaj: https://krakowskialarmsmogowy.pl/program-czyste-powietrze/. Dane dotyczące m.in. liczby złożonych wniosków, podpisanych umów oraz wypłaconych dotacji aktualizowane są co miesiąc na podstawie informacji uzyskanych w ramach dostępu do informacji publicznej NFOŚiGW.


Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?

Aby dowiedzieć się więcej, można skorzystać ze strony internetowej Programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ lub ogólnopolskiej infolinii dzwoniąc pod numer 22 340 40 80.