PAS 06.02.2017

II debata oksfordzka: LEZ sposobem na smog

17 lutego br. g. 11.30, 4 osobowe drużyny z IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Maczka i X Liceum Ogólnokształcącego im. J. Paderewskiego zmierza się w debacie oksfordzkiej nt. LEZ sposobem na smog. Debata odbedzie się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach

Tym razem zmierzą się uczniowe IV LO (Maczek) i X LO (Paderewskiego). Tematem starcia będą Strefy Ograniczonej Emisji Komunikacyjnej.

Strefy Ograniczonej Emisji Komunikacyjnej (Low Emission Zone) to wytyczone strefy w miastach, do których dostęp dla pojazdów emitujących najwięcej zanieczyszczeń jest ograniczony (opłata) lub zabroniony. W niektórych krajach samochody, które nie spełniają określonych standardów emisyjnych są obciążone znacznie wyższymi opłatami za wjazd do strefy. Strefy ograniczonej emisji są wprowadzane na obszarach miast, gdzie stężenie pyłów w powietrzu osiąga poziom zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. W większości stref w Europie ograniczenie ruchu obowiązuje przez 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyjątkiem Włoch, gdzie ograniczenia nie są ciągłe.

Strefy niskiej emisji wprowadzone są w między innymi w: Holandii, Austrii, Francji, Czechach, Finlandii, Wielkiej Brytani (Londyn), Danii, Szwecji, Belgii, Norwegii, Niemczech, Włoszech, Portugalii, oraz Grecji. W tych krajach występują pod nazwami: Low Emission Zones, Umweltzonen, Milieuzones, Lavutslippssone, Miljozone, Miljözon, ZTL ambiente.

W charakterze ekspertów wezmą udział: Marek Józefiak - Polska Zielona Sieć, Jarosław Makowski - radny Sejmiku Śląskiego, Stanisław Grygierczyk - Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Patryk Białas - organizator kampanii #czystepowietrze w Katowicach.


Debatę organizują Katowicki Alarm Smogowy i Fundacja Napraw Sobie Miasto w ramach programu "Nasze Powietrze".

 

PAS
PAS 04.04.2018

Turniej Koszykówki Ulicznej już 13 kwietnia!

Jesteś uczniem/uczennicą i lubisz grać w kosza? Masz już dość smogu? Jeśli tak, to weź udział w turnieju, który odbędzie się 13 kwietnia w godzinach 14 - 16 w Akademii Wychowania...