PAS Facebook PAS Twiter
  PAS 28.01.2016

Osoby starsze

Osoby w wieku starszym są, obok dzieci, jedną z dwóch grup najbardziej narażonych na utratę zdrowia z powodu zanieczyszczenia powietrza.

Smog pogarsza sprawność umysłu

Wiadomo że osoby z istniejącymi chorobami układu krążenia lub chorobami układu oddechowego (np. przewlekłą obturacyjną chorobą płuc), oraz osoby cierpiący na cukrzycę są bardziej narażone na negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza. Duża część cierpiących na takie dolegliwości pacjentów to właśnie osoby starsze.

Dlatego też większość zgonów, przypisywanych w populacji wpływowi zanieczyszczeń powietrza dotyczy osób starszych. Zarówno krótkotrwałe, jak i długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza znacząco zwiększa ryzyko zgonu z powodu wspomnianych wyżej dolegliwości i chorób układu oddechowego, takich jak infekcje dróg oddechowych (np. zapalenie płuc), rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, oraz układu krążenia (m. in. udary, zawały, zatory, nagłe zatrzymanie krążenia).

Negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza dotyczy także układu nerwowego, zaś wieloletnie narażenie na zanieczyszczenia powietrza (w szczególności na drobne frakcje pyłu zawieszonego) daje o sobie znać szczególnie mocno w podeszłym wieku. Najdrobniejsze cząstki pyłu zawieszonego (obecne m. in. w spalinach emitowanych przez silniki dieslowskie) mogą łatwo przenikać z płuc do krwiobiegu, a następnie do różnych narządów, w tym mózgu, gdzie ich obecność może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego oraz do różnorodnych zmian o charakterze degeneracyjnym, w tym zmian podobnych do obserwowanych w chorobie Alzheimera.

Dlatego też długotrwała podwyższona ekspozycja na pył zawieszony nasila i przyspiesza proces starzenia się układu nerwowego, pogłębiając upośledzenie zdolności poznawczych i sprawności umysłowej (w realiach polskich przyspieszenie takie może sięgać nawet jednej dekady). W konsekwencji zwiększa się liczba osób w podeszłym wieku niezdolnych do samodzielnego życia. Poza tragediami chorych i ich rodzin, zjawisko to wiąże się z ogromnymi kosztami tak społecznymi, jak i ekonomicznymi. W perspektywie występującego od dawna procesu starzenia się polskiego społeczeństwa jest to zjawisko tym bardziej negatywne i alarmujące.

PAS

Układ krwionośny

Jeśli masz chorobę układu krążenia, uważaj na smog! Zanieczyszczone powietrze szkodzi najbardziej osobom z chorobami układu krążenia takimi jak niewydolność serca, choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze.

PAS

Układ oddechowy

Do najłatwiej zauważalnych skutków zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem należą dolegliwości ze strony układu oddechowego.

 

PAS

Układ nerwowy

Badania naukowe dostarczają dowodów na negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ nerwowy. Problem dotyczy całej populacji, ale szczególnie istotny jest w przypadku dzieci i osób starszych.

PAS

Dzieci i ciężarne

Istnieje związek między narażeniem ciężarnych na zanieczyszczenie powietrza, a większą szansą poronienia, obumarcia płodu i wcześniactwa.

PAS

Osoby starsze

Osoby w wieku starszym są, obok dzieci, jedną z dwóch grup najbardziej narażonych na utratę zdrowia z powodu zanieczyszczenia powietrza.