PAS Facebook PAS Twiter
  PAS 28.01.2016

Dzieci i ciężarne

Istnieje związek między narażeniem ciężarnych na zanieczyszczenie powietrza, a większą szansą poronienia, obumarcia płodu i wcześniactwa.

Smog szkodzi matkom w ciąży i dzieciom

Niska waga urodzeniowa i wcześniactwo rzutują na zdrowie człowieka w ciągu całego życia, zwiększając szansę wystąpienia różnych zaburzeń zdrowotnych.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza w okresie prenatalnym na zdrowie i dalszy rozwój dzieci był przedmiotem badań prowadzonych przez kilkanaście lat  przez grupę prof. Wiesława Jędrychowskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Węglowodory aromatyczne, a w szczególności najbardziej znany związek z tej grupy, mutagenny i rakotwórczy benzoalfapiren (BaP), są szeroko rozpowszechnionymi zanieczyszczeniami powstającymi przy spalaniu węgla, ropy naftowej, drewna), występują też w dymie tytoniowym. Płód i noworodki są szczególnie narażone na wpływ różnych szkodliwych substancji obecnych w środowisku (w tym właśnie WWA), które mogą z łatwością przenikać poprzez barierę łożyskowo-naczyniową.

W ramach badań analizowano, jak ekspozycja ciężarnych matek na WWA wpływa na rozwój układu nerwowego ich potomstwa. Wiadomo bowiem, że rozwijający się układ nerwowy jest szczególnie wrażliwy na toksyny środowiskowe, w tym WWA i dioksyny. Badaniu poddana została grupa kilkuset ciężarnych kobiet, w wieku 18-35 lat, niepalących, bez nadciśnienia i cukrzycy, które były stałymi mieszkankami Krakowa od przynajmniej roku i nie były narażone zawodowo substancje mogące zaburzać prawidłowy rozwój płodu.

Dzieci bardziej narażonych matek wykazywały w testach iloraz inteligencji niższy o 3.8 pkt. IQ od dzieci matek mniej narażonychW porównaniu z dziećmi żyjącymi w idealnie czystym środowisku, i mogących w pełni rozwinąć swoje wrodzone zdolności umysłowe, ubytek inteligencji wśród dzieci krakowskich jest więc zapewne znacznie wyższy.

Badania prowadzone w ostatnich latach wyraźnie pokazują też, że wyższe narażenie ciężarnych kobiet na zanieczyszczenia powietrza przekłada się także na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń autystycznych u ich dzieci. Innym skutkiem podwyższonej ekspozycji na WWA badanych w Krakowie matek była zmniejszona waga urodzeniowa, długość ciała i obwód głowy noworodków. Wyższe narażenie matek na zanieczyszczenia powietrza przekłada się również na gorsze funkcjonowanie układu oddechowego


TUTAJ  przeczytaj pełny tekst "Wpływ zanieczyszczeń powietrza w okresie prenatalnym na zdrowie i dalszy rozwój dzieci" przeczytaj


TUTAJ przeczytaj o skutkach zdrowotnych narażenia dzieci i ich matek na dioksyny

PAS

Układ krwionośny

Jeśli masz chorobę układu krążenia, uważaj na smog! Zanieczyszczone powietrze szkodzi najbardziej osobom z chorobami układu krążenia takimi jak niewydolność serca, choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze.

PAS

Układ oddechowy

Do najłatwiej zauważalnych skutków zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem należą dolegliwości ze strony układu oddechowego.

 

PAS

Układ nerwowy

Badania naukowe dostarczają dowodów na negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ nerwowy. Problem dotyczy całej populacji, ale szczególnie istotny jest w przypadku dzieci i osób starszych.

PAS

Dzieci i ciężarne

Istnieje związek między narażeniem ciężarnych na zanieczyszczenie powietrza, a większą szansą poronienia, obumarcia płodu i wcześniactwa.

PAS

Osoby starsze

Osoby w wieku starszym są, obok dzieci, jedną z dwóch grup najbardziej narażonych na utratę zdrowia z powodu zanieczyszczenia powietrza.