PAS Facebook PAS Twiter
  PAS 28.01.2016

Dokumenty do pobrania

Pliki do ściągnięcia

List PAS do premiera Morawieckiego, 18 września 2017 r.
Stanowisko Warszawy Bez Smogu do projektu mazowieckiej Uchwały Antysmogowej
Ocena skuteczności metody spalania węgla i drewna „od góry” jako narzędzia poprawy jakości powietrza w Polsce
Wstępna analiza wyników akcji badania powietrza „Małopolska bez smogu 2016”
RAPORT Mobilne pomiary stężeń pyłów zawieszonych w obrębie Krakowa, Podhala oraz Górnego Śląska
List KAS do ArcelorMittal w sprawie awaryjnych zdarzeń - nadmiernych emisji pyłów i gazów
Wypis z Ustawy o odpadach
USTAWA o dostępie do informacji publicznej
Artykuł 225 Kodeksu Karnego
USTAWA-fragment-Prawo ochrony środowiska
Przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Poziomy informowania (PI) i alarmowe (PA) dla pyłu PM10 w państwch UE
APEL DO MINISTRA ŚRODOWISKA O UMOŻLIWIENIE SZEROKIEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI O WYSOKIM ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
Apel do ministra środowiska o rzetelne informowanie o wysokim zanieczyszczeniu powietrza
Treść poprawki Prawa Ochrony Środowiska, art. 96
Apel do Minstra Gospodarki o wprowadzenie norm jakości dla węgla
Wybrane skutki zdrowotne ekspozycji na związki z grupy dioksyn
Efekty zdrowotne ekspozycji na pyłowe zanieczyszczenia powietrza
Wpływ zanieczyszczeń powietrza w okresie prenatalnym na zdrowie i dalszy rozwój dzieci
Skutki zdrowotne ekspozycji dzieci i ich matek na związki z grupy dioksyn
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS