PAS Facebook PAS Twiter
Polski Alarm Smogowy PAS 29.02.2016

Badamy powietrze w Zielonkach Marszowiec 19.02 - 29.02.2016

Wyniki z pomiarów były zbliżone do tych ze stacji na ul. Złoty Róg w Krakowie, w dzielnicy Bronowice. W tej części Zielonek zanieczyszczenie było niższe – norma dzienna została przekroczona przez 3 dni na 11 dni pomiarów. Pyłomierz umieszczony został na balkonie budynku jednorodzinnego przy ulicy Wybornej (osiedle Marszowiec). Jest to obszar o mniejszej gęstości zabudowań, z dobrą cyrkulacją powietrza.

Pomiary wykonano w trakcie sezonu grzewczego, jednak warunki pogodowe w ciągu dwóch tygodni były zmienne. Silny wiatr, intensywne opady, oraz w większości dodatnie temperatury (zarówno w ciągu dnia jak i nocą) skutecznie obniżały stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

Pomiary wykazały niższy poziom stężeń niż w okolicach Zielonek Centrum. Jednak pomimo mniejszego zagęszczenia zabudowy, oraz lepszego przewietrzania przekroczenia normy 50 µg/m3 odnotowano w ciągu 3 z 11 dni pomiaru, a 2 razy wyniki osiągnęły dopuszczalny poziom (24.02, oraz 28.02). Najwyższe średniodobowe stężenie pyłu PM 10 w dniu 27.02.2016 wyniosło 76 µg/m3 i było porównywane ze stężeniami osiągniętymi tego dnia w Krakowie na ul. Złoty Róg (78 µg/m3 wg. danych WIOŚ Kraków). Począwszy od 25.02 przez kolejnych 5 dni poziom stężeń pyłu PM 10 zarówno w Zielonkach (Marszowiec) jak i Krakowie (ul. Złoty Róg) osiągał przybliżone wartości. W dniu 27.02 jakość powietrza w okolicy Zielonki Marszowiec określona była jako umiarkowana.

PAS
Polski Alarm Smogowy PAS 24.02.2017

Badamy powietrze w Warszawie, dzielnica Włochy 7.02 - 17.02.2017

Warszawa Bez Smogu sprawdziła jakość powietrza w kolejnej dzielnicy Warszawy – Włochach. To już reguła – pośród domów jednorodzinnych jest najgorzej.

Polski Alarm Smogowy PAS 08.02.2017

Badamy powietrze w Warszawie, osiedle Sadyba 23.01-4.02.2017

Badanie stężenia pyłu PM10 wśród domów jednorodzinnych na warszawskiej Sadybie wykazało dużo gorsze wyniki niż na pobliskim Ursynowie. W najgorszym z badanych dni stężenie pyłu w...

Polski Alarm Smogowy PAS 23.11.2016

Badamy powietrze w Warszawie, dzielnica Wawer 8.11 - 18.11.2016

Pyłomierz ustawiono na terenie Zespołu Szkół nr 70 (szkoła podstawowa i gimnazjum) przy ulicy Bajkowej, na osiedlu Radość, w dzielnicy Wawer. Pomiar prowadzono w dniach 8-18 listopada.